Voda je ključna za življenje, pa vendar jo pogosto napačno dojemamo kot samoumevno dobrino, ki je dostopna vsem.  Milijoni otrok in mladih žal vsak dan obiskujejo šole, ki nimajo varnih vodnih virov, mila za umivanje rok in primernih stranišč, razkriva poročilo, ki sta ga pripravila UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). 

Šole, v katerih imajo učenci na voljo čisto pitno vodo, mila za umivanje rok in sanitarije, omogočajo zdravo okolje za učenje ter spodbujajo izobraževanje deklic tudi v času menstruacije. Otroci, ki v šolskem okolju pridobijo znanja in navade, povezane z vodo, sanitarijami in higieno, lahko ta prenesejo tudi v svoje domove in jih pomagajo razširiti v lokalni skupnosti. Žal številni otroci na svetu te možnosti in priložnosti nimajo. Milijoni namreč vsak dan obiskujejo šole, ki nimajo varnih vodnih virov, mila za umivanje rok in primernih stranišč.

Pitna voda: 

1. Skoraj 600 milijonov otrok na svetu v šoli ni imelo dostopa do čiste pitne vode v 2016 – to je več kot je vseh prebivalcev Evropske unije. Manj kot polovica vseh šol na območju Oceanije in le dve tretjini šol v Srednji in Južni Aziji je opremljenih z osnovnimi vodnimi viri.
2. 1 od 4 osnovnih šol na svetu nima na voljo čiste pitne vode.
3. Le 69 odstotkov šol na svetu je opremljenih z osnovnimi vodnimi viri (to pomeni, da imajo na voljo vodo iz vodovodov, vrtin, zaščitenih vodnjakov in izvirov ali pa jim vodo dostavljajo oziroma je pakirana).

Sanitarije: 

4. 600 milijonov otrok na svetu v šoli nima na voljo osnovnih sanitarij (to zajema odplakovanje v kanalizacijske vode, greznice, latrine ali stranišča s kompostiranjem idr.).
5. 1 od 5 osnovnih šol na svetu nima sanitarij.
6. Le 66 odstotkov vseh šol na svetu je imelo v 2016 na voljo osnovne sanitarije. Tretjina šol v Podsaharski Afriki in Oceaniji nima sanitarij. V državah z razpoložljivimi podatki ima manj kot polovica šol na voljo sanitarije, ki so dostopne tudi za invalidne otroke.

Umivanje rok:

7. Skoraj 900 milijonov otrok na svetu si v šoli ne more umiti rok, saj voda in milo nista na voljo.
8. 1 od 3 osnovnih šol na svetu ne izvaja higienskih praks.


Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evopa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena stališča ne odražajo stališča EU.