Sveto pismo

SVETO PISMO – 1

 1. Imeti svoje Sveto pismo.
 2. Pojasniti kako se spoštljivo ravna s Svetim pismom in kako se skrbi za njega.
 3. Imenuj prvo in zadnjo knjigo v Svetem pismu, ter povej kdo jih je napisal.
 4. Povej ali odigraj naslednje zgodbe:
 • Stvarjenje
 • Začetek greha
 • Jezusova skrb za mene danes
 • Jezusov drugi prihod
 • Nebesa

5. Najdi, preberi in pojsani tri svetopisemske vrstice izmed navedenih, o Jezusovi ljubezni do tebe

 • Janez 3,16.
 • Psalm 91,11.
 • Janez 14,3.
 • Psalm 23,1.
 • ali vrstica po tvoji izbiri

Dve od teh vrstic se nauči na pamet!

6. Izdelaj kostume, ki ti bodo pomagali pri ilustraciji Svetopismeske zgodbe ali prilike ALI prikaži Svetopisemsko zgodbo v peskovniku ali na flanelografu.

 

SVETO PISMO – 2

 1. Osvoji veščino “Sveti pismo 1”.
 2. Na pamet po vrsti naštej knjige Stare zaveze.
 3. Povej ali odigraj naslednje Svetopisemske zgodbe:
 • Noe
 • Abraham
 • Mojzes
 • David
 • Danijel

4. Preberi ali poslušaj svetopisemsko zgodbo

5. Zapomni si in pojasni tri od navedenih vrstic o življenju za Jezusa:

 • 2. Mojzesova 20, 11-17.
 • Filipljanom 4,13.
 • Filipljanom 2,13.
 • 1. Janezov list 2, 1-2.
 • Juda 24.
 • ali vrstica po tvoji izbiri

6. Igrajte igre v katerih bodo otroci uživali in jim bodo v pomoč pri pomnenju in razumevanju zgodb.

 

JEZUSOV PRIJATELJ

 1. Pripoveduj svojemu prijatelju o Jezusu in njegovi ljubezni do tebe.
 2. Povabi prijatelja na druženje v svojo cerkev.
 3. S pomočjo odrasle osebe pripravi duhovno razmišljanje ali molitev, ki jo lahko podeliš na stezosledskem srečanju, sobotni šoli ali domačem bogoslužju.
 4. Sodeluj v misijonski aktivnosti.
 5. Prisostvuj krstu in pojasni kaj krst simbolizira.
 6. Pojasni kaj pomeni biti Jezusov prijatelj. Naštej pet takih oseb, ki so opisane v Svetem pismu.
 7. Bodi prijazen in obziren v pogovorih s svojo družino in prijatelji. Pojasni jim, da je lepo vedenje prav tako lastnost Jezusovega prijatelja.
 8. Nauči se moliti in moli vsakodnevno zjutraj, prej jedjo in pred spanjem.

 

POT H KRISTUSU

1. Naučiti se in razumeti korake k odrešenju:

 • Bog je ljubezen (1. Janezov list 4,8). Bog me zelo ljubi (Jeremija 31,3). Bog ljubi vse ljudi (Janez 3,16).
 • Jaz sem grešnik. Vsi delajo napake in vsi so grešniki, zato vsi potrebujemo odrešitev, ker bodo vsi grešniki za vedno umrli. (Rimljanom 3,23).
 • Bog je poslal Jezusa da umre, da jaz ne bi umrl za večno. On je vstal kot moj odrešenik (1. Korinčanom 5,3.4). Ko sprejmem Jezusa bodo vsi moji grehi odpuščeni (Izaija 1,18; Psalm 51,7-11; 1. Janezov list 2,1.2).
 • Odrešitev je dar, ki mi ga ponuja Bog. Moram le prositi Jezusa, da bo moj Odrešenik (Janez 1.12). Bog sliši moje molitve.
 • Če sem sprejel Jezusa, potem se postal nova oseba, katera ne želi delati zla, ker ljubim Jezusa in on mene (Janez 3,3-7; 2. Korinčanom 5,17).
 • Lahko sem prepričan v svojo odrešitev, potem ko sem Jezusa zaprosil, da bo moj Odrešenik (Janez 3,26; Hebrejcem 13,5). Ker sem grešen bom še kdaj zgrešil vendar, če Jezusu priznam svoje grehe, mi bo odpustil in popolnoma izbrisal mojo krivdo (Jeremija 31,34). Bog želi da povem svoje grehe tudi ljudem, katera so moja dejanja prizadela (1.Janezov list 1,9), da poravnam svojo krivdo (Luka 19,8) ter da popolnoma opustim greh (Janez 8,11).

2. Preberi in se pogovarjaj z odraslo osebo o štirih izmed naslednjih zapisih o odrešenju:

 • spreobrnjenje Etiopca (Apostolska dela 8,26-40);
 • Naamanova ozdravitev (2. Kraljev 5);
 • Jezusova ljubezen do otrok (Matej 19,13-15);
 • Izgubljena ovca, izgubljen kovanec in izgubljen sin (Luka 15);
 • Zahej (Luka 19,1-10);
 • Spreobrnitev čuvaja v zaporu (Apostolska dela 16,21-34).

3. Nauči se na pamet: Janez 3,16; Apostolska dela 16,31 in 1. Janezov list 1,9.

4. Redno oddvoji čas, ki ga boš preživel v miru z Jezusom.

5. Sprejmi osebno določitev, da boš sprejel Jezusa za svojega osebnega Odršenika in Gospoda. O svoji odločitvi se pogovarjaj s starši ali vodjem pri stezosledcih.

 • Izdelaj trak za nogo, ter ga okrasi kakor želiš. Nanj napiši besede predanja:
 • Jaz__________ (tvoje ime) sam danas, ___________ (datum) s prvimi koraki začel hodit proti Jezusu. ____________(ime odrasle priče) je moja priča.
 • Pokaži trak predanja vodji stezosledcev, da dobiš potrdilo in našitek.