Prednost bičevega vozla je, da ga lahko reguliramo brez izpenjanja ali odvezovanja, hitro ga izdelamo (celo z eno roko), zanj porabimo malo vrvi in enostavno ga je vplesti. Njegovi največji slabosti pa sta najmanj{a nosilnost med vsemi vozli in nevarnost napačne uporabe.


DRUGA POIMENOVANJA: karabinski, tovorni, vrzni

ANGLEŠKO IME: Clove hitch (rope end)

UPORABA:

STEZOSLEDCI bičev vozel2

Bičev vozel najpogosteje uporabljamo, kadar plezamo daljšo smer z vmesnimi varovališči: za pritrditev naše vrvi v sidrišče (za zavarovanje), za skrajševanje popkovine, nastavljanje dolžine zank na sidriščih, je vmesni vozel za pritrjevanje vrvi na vrvni ograji, za izdelavo vrvne lestve ali mostu, izdelavo improviziranih sredstev.

Bičev vozel delamo le na vrvi, katere oba konca nista prosta (npr. na vsakem koncu je navezan plezalec).  Paziti moramo, da sta prosta konca čimbolj vzporedna in da vozel zategnemo pred obremenitvijo. Nikoli ga ne uporabljamo za končni, ampak vedno kot vmesni vozel.

Njegova prednost je, da lahko brez izpenjanja prilagajamo dolžino vrvi med nami in bičevim vozlom.

Pri športnem plezanju se z bičevim vozlom pripenjamo tam, kjer je teren pod smerjo nevaren.

ANIMACIJA: https://www.animatedknots.com/clove-hitch-knot-rope-end

VIDEO: