AMBULANTNI VOZEL  je enostaven in močno drži. Sestavljen je iz dveh polvozlov. Nastane z izdelavo levoročne in nato desnoročne šestice ali obratno.


DRUGA POIMENOVANJA:
moški vozel, samaritanski vozel, tkalski vozel, pravi vozel


ANGLEŠKO IME:
square knot


UPORABA:

Uporabljamo ga za zvezo dveh enako debelih koncev vrvi. Ker je ploščat in ne tišči, nam služi povsod pri prvi pomoči (zavezovanje s trikotno ruto, fiksiranje zlomljenega uda …). Od tod tudi njegovo ime. Stari Grki, ki so ga uporabljali za povezovanje, so ga imenovali Herkulov vozel (Herakleotikon hamma). V medicini se še danes obširno uporablja.

Uporabljamo ga tudi pri podaljševanju dveh krajših vrvi, vendar je pomembno, da sta enako debeli, sicer vozel ni zanesljiv. Če so vrvi gladke, raje uporabimo ribiški ali podaljševalni vozel (laks, strune, najlonske (alpinistične) vrvi).Čeprav se pogosto uporablja za medsebojno povezovanje vrvi, se zaradi potencialne nestabilnosti njegova uporaba v ta namen ne priporoča.

Že od starih časov se uporablja tudi za privezovanje pasov in trakov. Danes ga uporabljajo mojstri borilnih veščin za privezovanje obijev na keikogije.

Ambulantni vozel se uporablja v pomorstvu za podvezovanje in zlaganje jader ter kot eden od ključnih vozlov makramskih tkanin.

Ambulantni vozel ima pomembno vlogo v mednarodnem skavtskem gibanju. Upodobljen je na mednarodni članski znački in na številnih skavtskih nagradah.

ANIMACIJA: https://www.animatedknots.com/square-knot

VIDEO: