Predstavitev

Društvo stezosledcev je nevladna nestrankarska prostovoljna nepridobitna organizacija, ki se ukvarja z vzgojo otrok in mladine. Odprta je vsem ne glede na poreklo, spol in raso.

Društvo stezosledcev deluje skladno s pozdravom Baden Powella, utemeljitelja skavtstva: “Ljubim Boga, ljubim ljudi, ljubim naravo in veliki skrbi za malega”, ter v skladu z namenom, principi in metodo svetovnega Pathfinder cluba.

Člani društva se dobivamo na rednih srečanjih po rodovih, kjer se učimo raznih veščin in spretnosti, ki jih na koncu s pridom izrabimo na skupnih taborjenjih.

Stezosledec lahko postane vsak, kdor najmanj tri mesece redno obiskuje stezosledska srečanja in spoštuje stezosledsko prisego.

Ob sprejemu v stezosledce dobi kandidat člansko rutico in člansko izkaznico.

Vsak član Društva stezosledcev je hkrati tudi član mednarodne organizacije Pathfinderjev, ki imajo tudi grb, ki ga vidite zgoraj.

Društvo ima svoj sedež na naslovu:

Društvo Stezosledcev
Njegoševa 15, 1000 Ljubljana

TRR društva: SI56 6100 0002 4665 604 (pri Delavski hranilnici)

Davčna št.:    56908717
Matična št.:    1826166000

Za več informacij nam pišite na email: stezosledec@gmail.com