Rodovi

Dan stezosledcev 2022-18V okviru Društva Stezosledcev v Sloveniji delujejo naslednji rodovi:

  • Zmajčki in Zmajčice, Ljubljana
  • Lisjaki in Lisičke, Maribor
  • Zelenci, Ptuj
  • Rod Albina Močnika, Celje
  • Volkci, Krško

Vodja društva Stezosledcev za Slovenijo je Marko Virtič.

Za več informacij o dejavnostih društva nam pišite na: stezosledec@gmail.com.