Rodovi

Radi imamo naš planet!

Posted in Lisjaki in Lisičke, Novice, Rodovi

Radi imamo naš planet!

Društvo stezosledcev, rod Maribor, je 28. novembra 2021 organiziralo medgeneracijsko delavnico globalnega učenja. Udeležilo se jo je 21 udeležencev, med njimi 6 odraslih in 15 otrok, starih med 9 in 16 let. Z osnovnošolskimi in srednjošolskimi otroci smo se pogovarjali o skrbi za planet. Razmišljali smo, zakaj je do podnebnih sprememb prišlo in kakšne so njihove posledice. Stezosledke in stezosledci so razmišljali, kako je naš planet lep in bogat in kako blažiti posledice podnebnih sprememb kot posamezniki, kot družina, razred, v Sloveniji. V prvem delu smo gledali dokumentarni film, ki pokaže posledice podnebnih sprememb na Madagaskarju, prvi primer u zgodovini naše Zemlje, da zaradi globalnega segrevanja več kot 3 leta ne dežuje. Zato so ljudje nimajo vode niti hrano. Jejo samo kaktusovo listi in kuhano suho govednino kožo. Pogledali smo tudi različne katastrofe, ki so ljudje povzročili (atomska bomba, zmajšanje številk čebel itd.), ki so povzročali onesnaženje okolj in umiranje različne vrst živali in rastlin. V drugem delu smo se aktivirali – na kakšne vse načine lahko dobro skrbim za naš planet? Otroci so prispevali svoje ideje za boljše varovanje okolja iz različnih področjih. Društvo stezosledcev je sredstva za izvedbo aktivnosti prejela iz projekta Climate od Change za aktivnosti v sklopu Tedna globalnega učenja 2021. Od leta 1999 dalje je Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne nepravičnosti in globalne solidarnosti. Platforma SLOGA je nacionalna koordinatorica Tedna globalnega učenja v Sloveniji od leta 2006. Izvedba Tedna globalnega učenja 2021 poteka v sklopu projekta Climate of Change. Projekt Climate of Change (Vseevropska kampanja za boljšo prihodnost podnebnih migrantov), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA, v Sloveniji sofinancirata Program Izobraževanja in ozaveščanja o razvoju Evropske unije in Ministrstvo za zunanje zadeve. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade Republike Slovenije in/ali...

Več info in PRIJAVNICA

Skrbim za naš planet!

Posted in Novice, Rod Albina Močnika Celje, Rodovi

Skrbim za naš planet!

Društvo stezosledcev, rod Celje, je 28. novembra 2021 organiziralo medgeneracijsko delavnico globalnega učenja za pustolovce in pustolovke ter njihove starše. Tema srečanja je bila skrb za Zemljo. Z osnovnošolskimi otroci smo se pogovarjali o skrbi za planet. Razmišljali smo, zakaj je do podnebnih sprememb prišlo in kakšne so njihove posledice. Pustolovke in pustolovci so razmišljali, kako lahko pomagajo blažiti posledice podnebnih sprememb kot posamezniki, kot družina, razred, v Sloveniji. V prvem delu smo se posvetili enemu od stebrov stezosledstva: stezosledec ljubi naravo. Otroci so pojasnjevali, kaj vse to obsega in kako to uresničujejo v svojem vsakdanjiku. V drugem delu smo se aktivirali – na kakšne vse načine lahko dobro skrbim za naš planet? Izdelovali smo interaktivni plakat, otroci pa so prispevali svoje ideje za boljše varovanje okolja iz različnih področjih. Pogovarjali smo se: – o prometu – zakaj v šolo peš, na morje pa z vlakom – zakaj je v morju mikroplastika in kako nam škoduje – o veliki zaplati smeti v pacifiškem oceanu in čiščenju – posledic odpadkov v morju za morska bitja – o ponovni rabi in popravilu pokvarjenih reči, kadar je to mogoče – o knjižnici reči – o second-hand trgovinah in oblačilih iz druge roke (so kul!) – o tovarnah kot onesnaževalcih in možnostih čistejše rabe (čistilne naprave, filtri) – črnih odlagališčih v gozdu – o pomembnosti, da znanje širimo drugim ljudem in jih opozarjamo na njihove napake Spletni plakat smo natisnili in ga bodo udeleženci prejeli po pošti, da si ga bodo lahko obesili na vidno mesto in jih bo spominjal na dobre odločitve. Društvo stezosledcev je sredstva za izvedbo aktivnosti prejela iz projekta Climate od Change za aktivnosti v sklopu Tedna globalnega učenja 2021. Od leta 1999 dalje je Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne nepravičnosti in globalne solidarnosti. Platforma SLOGA je nacionalna koordinatorica Tedna globalnega učenja v Sloveniji od leta 2006. Izvedba Tedna globalnega učenja 2021 poteka v sklopu projekta Climate of Change. Projekt Climate of Change (Vseevropska kampanja za boljšo prihodnost podnebnih migrantov), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA, v Sloveniji sofinancirata Program Izobraževanja in ozaveščanja o razvoju Evropske unije in Ministrstvo za zunanje zadeve. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade Republike Slovenije in/ali...

Več info in PRIJAVNICA

PUSTOLOVCI: Dejanja prijaznosti

Posted in Pustolovci, Rod Albina Močnika Celje, Veščine in spretnosti

PUSTOLOVCI: Dejanja prijaznosti

Kaj sploh so dejanja prijaznosti in zakaj so pomembna? Kaj pravi Sveto pismo o prijaznosti in ljubezni? Kateri so svetopisemski junaki, ki so bili prijazni in ljubeči? Kakšno dejanje prijaznosti lahko naredim jaz? Osvoji pustolovsko veščino Dejanja prijaznosti. ANGLEŠKO IME VEŠČINE: acts of kindness ZAHTEVE: Sodeluje v razpravi o svetopisemskih vrsticah Rimljanom 12, 10 in Pregovori 12,25. Navede primere prijaznosti in ljubezni. Zna s svojimi besedami pojasniti, kaj nam Biblija pove o prijaznosti in ljubezni. Z biblijsko zgodbo ponazori nekoga, ki je izkazoval ljubezen in prijaznost. Prebere ali prisluhne trem zgodbam o prijaznosti. Z dramskim prikazom ponazori različna dejanja prijaznosti. Načrtuje in naredi skupinsko dejanje prijaznosti. POMOČ PRI UČENJU: https://www.adventurer-club.org/adventurer-awards/grade-2/101-acts-of-kindness KNJIŽICA: PUSTOLOVCI acts of kindness, dejanja prijaznosti (NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.) VPRAŠANJA IN NALOGE: 1. V SKUPINI SE POGOVORITE O SPODNJIH SVETOPISEMSKIH VRSTICAH: DRUG DRUGEGA LJUBITE Z BRATOVSKO LJUBEZNIJO. TEKMUJTE V MEDSEBOJNEM SPOŠTOVANJU. RIMLJANOM 12,10   SKRB V SRCU TARE ČLOVEKA, DOBRA BESEDA PA GA RAZVESELJUJE. PREGOVORI 12,25   2. NAPIŠI NEKAJ PRIMEROV PRIJAZNOSTI IN LJUBEZNI IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA.   3. KAJ NAM BIBLIJA POVE O PRIJAZNOSTI IN LJUBEZNI? <videoposnetek> 4. PREPOZNAŠ ZGODBI IZ SVETEGA PISMA O LJUBEZNI IN PRIJAZNOSTI? POZNAŠ ŠE KAKŠNO?     (iz stare zaveze)                                          (iz nove zaveze)   5. PRISLUHNI TREM ZGODBAM  O PRIJAZNOSTI.   6. Z DRAMSKIM PRIKAZOM PONAZORI RAZLIČNA DEJANJA PRIJAZNOSTI.   7. KAKŠNO DEJANJE PRIJAZNOSTI BI LAHKO IZVEDLI KOT SKUPINA PUSTOLOVCEV? NAČRTUJTE IN GA IZVEDITE!...

Več info in PRIJAVNICA

STEZOSLEDCI: Novinarstvo

Posted in Rod Albina Močnika Celje, Stezosledci, Veščine in spretnosti

STEZOSLEDCI: Novinarstvo

Veš, kaj je to vodilo? Znaš poiskati dobro zgodbo in jo zapisati? Veš, kakšne znanja potrebuje novinar ali novinarka za opravljanja svojega dela? Kako napisati pismo uredniku? Ali res pred vsakim ker, ki, ko, da, če vejica skače? Osvoji stezosledsko veščino Novinarstvo. ANGLEŠKO IME VEŠČINE: journalism ZAHTEVE: Zna opisati elemente dobrega vodila in uporabo ter pomen naslovov. Napiše članek z vsaj tremi odstavki in dobrim vodilom. Zna pojasniti, kaj je bistveno pri pisanju dobre zgodbe. Zna pojasniti razliko med pasivnimi in aktivnimi glagoli (tvorniki in trpniki). Navede tudi primere. Poiskal/-a je navodila za pisanje in jih preučil/-a. Napisal/-a je zgodbo na izbrane teme. Napisal/-a je zgodbo za objavo v adventistični publikaciji. Zna pojasniti sestavne dele spremnega pisma uredniku. Spremno pismo tudi napiše. Zna pojasniti, katera izobrazba je koristna za opravljanje novinarskega poklica. Zna pojasniti, katere vrste delovnih mest so na voljo vsem, ki jih novinarstvo zanima. POMOČ PRI UČENJU: http://wiki.pathfindersonline.org/w/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Vocational/Journalism PPT predstavitev VEŠČINE KNJIŽICA: STEZOSLEDCI journalism, novinarstvo (NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.) https://youtu.be/pGc7xH4-7B8 VPRAŠANJA IN NALOGE: 1. Opiši elemente dobrega vodila in uporabo ter pomen naslovov. VODILO: V novinarskih prispevkih so začetni deli prispevka najpogosteje povezani z naslovom. Prvi (od)stavek, ki naslovu sledi, novinarji imenujemo vodilo. Včasih, ne pogosto, je vodilo sestavljeno iz dveh stavkov. Naslov in vodilo sta lahko obravnavana kot samostojna enota, saj v največ primerih služita le kot kažipot glavnih tem za nadaljevanje prispevka. Naslov se v vodilu pogosto ponovi, vendar v razširjeni obliki. To se pojavlja predvsem zaradi tega, ker naslove večinoma ne pišejo avtorji sami, temveč uredniki, ki največkrat v naslovu kar povzamejo vodilo. V  vodilu  naj  bi  bila  navedena  najpomembnejša  novica  novinarskega  prispevka  oz.  povzetek  najpomembnejših novičarskih elementov. Nekateri  novinarski  učbeniki  navajajo,  da  naj  bi  bili  v  vodilu  posredovani  odgovori  na  vprašanja 5K + Z. NASLOVI: Časopisni ali revijalni naslovi so zelo pomembni, saj so ob fotografiji prav naslovi tisti, ki bralca pritegnejo ali odvrnejo od branja besedila. Poleg naslovov, ki jih kot naslove dojema najširša javnost, pa v tiskanih medijih poznamo še celo vrsto naslovov, ki jih bralci niti ne opazijo ali pa jih ne dojemajo kot naslove, čeprav jih uporabljajo – v glavnem kot pomoč pri orientaciji znotraj medija. Naslov  ne more nastopati brez besedila in brez besedila sploh ne obstaja. Tudi sicer je odvisnost naslova in besedila velika, čeprav naslov »komunicira« tako z besedilom kot tudi z bralcem. Besedilo napoveduje ali povzema njegovo bistveno vsebino, bralcu pa posreduje to vsebino in (ali) ga vabi k branju. Naslovi imajo torej več vlog ali funkcij. Pravi naslovi To so naslovi, ki jih tudi bralci dojemajo kot naslove. Glavni med njimi so naslovijski naslovi in nenaslovijski naslovi. Naslovijski naslovi: Nadnaslov: Napisan je nad glavnim naslovom, praviloma z večjimi črkami kot besedilo, a z manjšimi od naslova. Lahko je dolg (pri dvostranskih besedilih tudi več kot 60 znakov) ali zelo kratek (včasih ga sestavlja ena sama beseda). Nadnaslov prinaša osnovne informacije o vsebini besedila, dejstva našteje v razmeroma preprosti obliki. Vsebina nadnaslova je pomembnejša od njegovega stila, čeprav pri nekaterih medijih to ne velja. Podnaslov: Ima podobno vlogo kot nadnaslov: bralcu postreže z osnovnimi informacijami o vsebini, tudi na izzivalen način, a je stilno manj zaznamovan kot naslov. Ko nastopa sam z naslovom, nadomešča nadnaslov; ko je del velikega naslovja, pa ga dopolnjuje. Naslov: To je tisto, čemur večina bralcev pravi naslov. Izpisan je z največjimi črkami, in ker vzamejo večje črke več prostora, je pogosto krajši od nadnaslova ali podnaslova. Pogosto obsega eno samo vrsto, lahko tudi dve, redkeje tri ali več. Ta pravila so običajno določena z vsakokratno grafično oziroma likovno...

Več info in PRIJAVNICA

PUSTOLOVCI: Adinkra

Posted in Pustolovci, Rod Albina Močnika Celje, Veščine in spretnosti

PUSTOLOVCI: Adinkra

Kaj je to adinkra? Kdo in kako jo uporablja? Kakšni so izvori adinkre? Jo uporabljamo tudi danes? Kaj pomenijo posamezni simboli? ANGLEŠKO IME VEŠČINE: adinkra ZAHTEVE: S pomočjo tabele imen družin Akan (Asante) napiše svoje ime. Opiše izvor adinkra simbolov. Pojasni vsaj dva primera iz Svetega pisma, kjer so bili uporabljeni simboli. Poimenuje tri vrste adinkra. Nariše svoje priljubljeni simbol adinkra in pojasni svoj izbor. V mreži za oblikovanje tkanin adinkra odtisne/prilepi/nariše vsaj 3 različne vrste simbolov adinkra po svoji izbiri v želenem vzorcu. POMOČ PRI UČENJU: https://youth.adventistchurch.org.uk/uploaded_assets/260385 KNJIŽICA: PUSTOLOVCI adinkra PUSTOLOVCI adinkra TEORIJA (NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.) VPRAŠANJA IN NALOGE: S pomočjo tabele imen družin akan (asante) napiši svoje ime. DAN MOŠKI ŽENSKA PONEDELJEK KWASI AKOSUA TOREK KWADWO ADWOA SREDA KWABENA ABENA ČETRTEK KWAKU AKUA PETEK YAW YAA SOBOTA KOFI AFIA NEDELJA KWAME AMA   Opiši izvor adinkra simbolov. Verjame se, da simboli adinkre izvirajo iz Gyamana, nekdanjega kraljestva v današnji Slonokoščeni obali. Po asantski (ganski) legendi je adinkra ime gyamanskega kralja (Nana kofi Adinkra). Krpa adinkra je bila žalovalna tkanina, ki jo je nosil gyamanski kralj, potem ko je njegovo ljudstvo premagal in zajel takratni asantski kralj. Z nošenjem adinkra krpe je izražal svojo žalost, ker so ga zajeli in odvedli v Kumasi, prestolnico asantskega kraljestva. Asante ljudstvo so že predhodno tiskali na krpe, kose blaga, zato so nadaljevali s tiskanjem, dodali so adinkra simbole. Adinkra pomeni tudi “zbogom” ali “slovo” v jeziku Twi, jezik akanske etnične skupine, katere del je Asante. Zato je za ljudstvo Akan, še posebej tradicija za Asante, da ob pomembnih priložnostih nosijo krpe, okrašene z simboli adinkra, zlasti na pogrebih družinskih odnosov in prijateljev. To naj bi pomenilo njihovo žalost in slovo od pokojnika. Danes ljudje Asante ne nosijo izključno krpe adinkra. Tudi druge etnične skupine v Gani jo nosijo na različnih družabnih srečanjih, prazničnih priložnostih in pogrebih. Več: PUSTOLOVCI adinkra TEORIJA Napiši ali opiši vsaj dva primera iz svetega pisma, kjer so bili uporabljeni simboli.  Poimenuj tri vrste adinkra. temnorjava (kuntunkuni), opečnato rdeča (kobene), črna (brisi). Obstajajo pa tudi druge vrste, ki jih ne moremo uvrstiti v žalovalne barve. Njihova svetla in lahka ozadja jih uvrščajo med Kwasiada adinkra (nedeljska adinkra), ki ni primerna za pogrebe, vendar za večino prazničnih priložnosti ali celo vsakodnevno nošenje. Več: PUSTOLOVCI adinkra TEORIJA Nariši svoj priljubljeni simbol adinkra in pojasni svoj izbor. Simoboli adinkra in njihov pomen so zapisani v PUSTOLOVCI adinkra TEORIJA. V mreži za oblikovanje tkanin adinkra odtisni/prilepi/nariši vsaj 3 različne vrste simbolov adinkra po svoji izbiri v želenem vzorcu. Uporabi mrežo v knjižici – PUSTOLOVCI...

Več info in PRIJAVNICA

STEZOSLEDCI: Virusi

Posted in Rod Albina Močnika Celje, Stezosledci, Veščine in spretnosti

STEZOSLEDCI: Virusi

Je virus živo bitje ali ne? Katere virusne bolezni smo že izkoreninili? Kaj so značilnosti rdečk, ošpice ali noric? Kakšne so razlike med prehladom in gripo? Kaj je pandemija? Katero bolezen povzroča novi koronavirus? Pridobi stezosledsko veščino Virusi. ANGLEŠKO IME VEŠČINE: viruses ZAHTEVE: Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o pomenu besede virus in polemikah ali je virus živ ali ne. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o značilnostih virusov in zakaj niso vključeni v nobeno kraljestvo? Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o morfoloških oblikah virusov in navede primer vsakega. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o pomenu cepiv za boj proti virusom in njihovem delovanju. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o razmnoževanju virusov, genskih mutacijah in odpornostih virusov. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o izkoreninjenju virusnih bolezni in zdravljenju bolnikov z virusnimi boleznimi. S pomočjo fotografij, slik, videoposnetkov in/ali podrobnimi opisi zna pojasni razliko med rdečkami, ošpicami in noricami. Iz seznama izbere tri virusne bolezni in opiše njihovo obliko okužbe, simptome in preprečevanje. Svoje ugotovitve predstavi na plakatu, PPT predstavitvi ali govornem nastopu. Zna pojasniti razliko med prehladom in gripo ter zakaj virus gripe povzroča periodične epidemije (kot španska gripa, ptičja gripa, H1N1 itd.). Zna pojasniti razliko med virusom in prionom ter poimenuje eno bolezen, ki jo povzroča prion. Izpolni eno od spodnjih zahtev: Poda kratko poročilo o virusni pandemiji in njenem vplivu na svet. Sodeluje v pogovoru ali prisluhne predstavitvi humanitarne delavke/humanitarnega delavca o epidemijah in zatiranju virusov v državah globalnega juga. KNJIŽICA: STEZOSLEDCI viruses, virusi (NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.) POMOČ PRI UČENJU: http://wiki.pathfindersonline.org/w/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Health_and_Science/Viruses https://sl.wikipedia.org/wiki/Virusi https://sl.wikipedia.org/wiki/Prion https://sl.wikipedia.org/wiki/Rde%C4%8Dke https://www.nijz.si/sl/rdecke-0 https://sl.wikipedia.org/wiki/Norice https://sl.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1pice https://sl.wikipedia.org/wiki/Gripa https://sl.wikipedia.org/wiki/Prehlad https://sl.wikipedia.org/wiki/Pandemija https://sl.wikipedia.org/wiki/Epidemija https://sl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov https://www.gov.si/assets/vlada/Koronavirus-zbirno-infografike-vlada/Infografike/Kako_zascititi_sebe_in_otroke.pdf https://www.gov.si/teme/koronavirus/#group-62672 https://eucbeniki.sio.si/nar7/1813/index.html DODATNI VIDEOPOSNETKI IN PRIPOMOČKI BODO OBJAVLJENI OD 31. MARCA 2020...

Več info in PRIJAVNICA