15. septembra 2018 (in v dneh okoli termina) je bila tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska okoljevarstvena in čistilna akcija »Očistimo Slovenijo. Še zadnjič.« Ptujski stezosledci so v nedeljo, 16. septembra, zavihali rokave in poprijeli za vrečke za smeti ter očistili okolico ter bližnje igrišče.

Stezosledci smo se pridružili največjemu svetovnemu civilnemu projektu World Cleanup Day 2018, ki se je začel na otoku Fidži. Zeleni val se je do širil vse do Havajev, na sredini smo se priključili tudi Slovenci. Akciji se je pridružilo več kot 60 % slovenskih občin, dogajanje pa je na globalni ravni potekalo v 160 državah.

V tokratni akciji se niso čistila le divja odlagališča, ampak tudi območja razpršenih odpadkov, obvodni predeli, lokalne skupnosti pa so organizirale številne ozaveščevalne akcije in poskrbele za polepšanje okolja na sploh. Čistile so se sprehajalne poti, predeli ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in vrtcev ter tudi vode, nabrežnine in obale.

Tako kot slovenski koordinatorji – društvo Ekologi brez meja – tudi stezosledci ugotavljamo, da glavna težava ostajajo gradbeni odpadki, veliko pa je razpršenih odpadkov oziroma t .i. smetenja. Oboje kaže na to, da se je potrebno v bodoče usmerjeno posvečati informiranju in kaznovanju odlaganja gradbenih odpadkov ter predvsem ukrepom zmanjšanja in pravilnega ravnanja z embalažo. Med čiščenjem smo namreč našli črno odlagališče gradbenih odpadkov in sodov za olje. Odlagališče, ki je bilo v neposredni bližini športnega igrišča, smo počistili in obvestili pristojne službe, ki so uredile odvoz odpadkov.

“Še zadnjič” je zaveza in spodbuda, da čistilne akcije prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost Slovenk in Slovencev. Akcija Očistimo Slovenijo 2018 je bila tako predvsem svež in čist začetek za vedno čisto Slovenijo, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo odpadkov.

Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomembnejše je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več, hkrati pa, da čim več ljudi začne razmišljati o »zero waste« alternativah. S tem bo na dolgi rok poskrbljeno, da bo nastalo vedno manj odpadkov in čistilne akcije kot take sploh ne bodo več potrebne. V ta namen že od poletja stezosledci ozaveščamo in slovenskim gospodinjstvom delimo Recivrečko – trajnostno vrečko za sadje in zelenjavo, ki je izdelana iz recikliranih odpadnih zaves – s katero želimo zmanjšati uporabo plastičnih vrečk.

Namen letošnje akcije je dolgoročen – ohraniti Slovenijo čisto za vedno, kar pa nam bo uspelo le s premikom v glavah in aktivacijo vseh nas.


Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evropa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena stališča ne odražajo stališča EU.