Stezosledci že od poletnih mesecev spodbujamo posameznike k bolj trajnostnemu načinu življenja. Gospodinjstvom delimo Recivrečke – trajnostne vrečke za sadje in zelenjavo, ki so izdelane iz recikliranih odpadnih zaves in jih spodbujamo k aktiviranju za zmanjšanje neenakosti po svetu s podpisom zaveze.

PODPIŠI ZAVEZO

Stezosledci želimo z brezplačno trajno vrečko za zelenjavo in sadje slovenska gospodinjstva (opremili smo jih že več kot 1000) spodbuditi k trajnejšemu načinu življenja. Prav tako jih želimo aktivirati za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki predstavljajo zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije.

S podpisom zaveze posameznik izrazi, da se bo trudil živeti bolj trajnostno, in sicer tako, da bo zadovoljil trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. Zavezo so na dogodkih, ki so potekali v Kopru, Ljubljani, Velenju, Celju, Krškem, Crikvenici in Šentjurju podpisali številni posamezniki, podporo je možno izraziti tudi prek spleta na tej povezavi.


Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evropa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena stališča ne odražajo stališča EU.