Letos evropski dan enakega plačila obeležujemo 3. novembra. Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega dalje Evropejke zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Stezosledci v sklopu projekta Stezosledci proti neenakosti opozarjamo na problematiko in pozivamo vsakega, da po svojih močeh prispeva k odpravi te neenakosti.

 K razliki v plačilu med spoloma prispeva kombinacija različnih dejavnikov: ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom, v podjetjih se srečujejo s steklenim stropom, delajo v slabše plačanih sektorjih ali pa morajo pogosto prevzeti primarno skrb za družino. Te dejavnike bi bilo mogoče obravnavati z boljšim usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja.

Med posameznimi državami EU obstajajo velike razlike glede plačne neenakosti med spoloma. V Belgiji, Italiji, Luksemburgu, na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji je ta razkorak manjši od osmih odstotkov, medtem ko je v Avstriji, na Češkem, v Nemčiji, Estoniji in Veliki Britaniji več kot 20 odstotkov.

Evropska komisija že načrtuje sprejem ukrepov, s katerimi bi se zaposlenim staršem in oskrbovalcem omogočilo, da lahko bolje napredujejo na svoji poklicni poti, hkrati pa se jim omogoči skrb za družino. Tako predlagajo pravico vseh očetov do vsaj 10 dni dopusta ob rojstvu otroka. Predlagano je bilo tudi, da bi plačan starševski dopust postal neprenosljiva pravica tako žensk kot moških. Moški bi s tem dobili močno spodbudo, da to možnost izkoristijo, namesto da se od žensk pričakuje, da za daljši čas prekinejo poklicno pot, medtem ko se moški običajno hitro vrnejo na delo. Nenazadnje bi se po zaslugi tega predloga povečala udeležba žensk na trgu dela. Pogajanja z Evropskim parlamentom in Svetom potekajo, dogovor bi bilo mogoče doseči do konca leta.

Enakost spolov je eno temeljnih načel Evropske unije. Načelo enakega plačila je v pogodbah zapisano že od leta 1957. Dostojno delo in enakost spolov sta tudi sva cilja trajnostnega razvoja – globalnega načrta za razvoj do leta 2030.

NEENAKOSTI dan enakega plačila


Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evropa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena stališča ne odražajo stališča EU.