Tudi letos so se celjski stezosledci pridružili Tednu globalnega učenja, ki ga koordinira platforma SLOGA, letos na temo podnebnih sprememb. Na treh delavnicah globalnega učenja za mlade in starejše so iskali vzroke za podnebne spremembe in rešitve za njihovo blaženje.

Konec novembra so izvedli tri delavnice globalnega učenja. Na medgeneracijski delavnici »Kaj imajo podnebne spremembe opraviti z mano?« so mladi stezosledci skupaj s starejšimi najprej izvedli vključujočo igro Ribice, kjer so posamezniki skušali preko ribolova preživeti svojo družino. Najprej so si morali iz različnih bolj ali manj uporabnih predmetov narediti orodje za ribolov. Pri tem so imeli na voljo bolj ali manj uporabne predmete, bilo jih na voljo dovolj za vse skupine, če je vsak vzel toliko, kot v resnici potrebuje. Razdelili so se v tri skupine. Cilj naloge je bil igro končati s čim večjim številom rib. Skozi igro se je razvil dialog, sodelovanje, razmišljanje o dolgoživosti, enaki dostopnosti virov do vse, in iskanje rešitev, ko sta območje prizadela velika suša kot posledica podnebnih sprememb, in prelov. Sledil je pogovor o (ne)dostopnosti naravnih virov in njihovem pretiranem izkoriščanju ter kako ravnanje z naravnimi viri vpliva na podnebje, biotsko raznovrstnost, migracije, naš vsakdan. V zadnjem delu delavnice smo iskali skupne rešitve in obiskovalcem predstavili nekaj ukrepov v vsakdanjem življenju, ki pripomorejo k blaženju podnebnih sprememb in zakaj je potrebno, da se globalna temperatura ne poveča.

Tudi letos smo se celjski stezosledci pridružili Tednu globalnega učenja, ki ga koordinira platforma SLOGA, letos na temo podnebnih sprememb. Poleg omenjene smo izvedli še dve delavnici globalnega učenja, in sicer medgeneracijsko delavnico globalnega učenja »Vpliv volkov in kitov na okolje in podnebje« in delavnico globalnega učenja »Grenka plat čokolade« za otroke in mlade, s katero smo izpolnili tudi nekaj zahtev za stezosledsko veščino. Na prvi delavnici smo si najprej ogledali dva videa o vlogi kitov in volkov pri oblikovanju in spreminjajo podnebja in se pogovorili o ohranjanju biotske raznovrstnosti in vplivu na podnebne spremembe. Na delavnici globalnega učenja o čokoladi smo se pogovorili o zgodovini čokolade, načinu pridobivanja čokolade, vrstah čokolade, otroškemu delu, ohranjanju naravnih virov in vplivu transporta, monokultur ter pretirane potrošnje na podnebne spremembe.


Izvedbo delavnic globalnega učenja omogoča projekt Bridge 47, ki ga financira EU. Izražena stališča ne predstavljajo stališč EU.

Koordinacija dogodkov Tedna globalnega učenja poteka v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, koordinira pa SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

TLG,SLOGA, MRS, EU, BRIDGE