Vsako leto v Sloveniji porabimo 16 milijonov nagrobnih sveč, kar je v povprečju osem sveč na prebivalca, od tega kar polovico okoli 1. novembra. Mnoge med njimi so narejene iz slabih materialov, obdelava pa je zahtevna in povzroča dodatne obremenitve za okolje. Kar je danes izraz spomina, se že naslednji dan sprevrže v veliko okoljsko težavo. Stezosledci vas pozivamo, da izberete okolju bolj prijazne možnosti.

Za nakup nagrobnih sveč v Slovenijo vsako leto namenimo kar 30 milijonov evrov, prižgemo jih okrog 15 milijonov. Ko sveče dogorijo, ostanejo zgolj odpadek, s katerimi vsakega novembra zasujemo odlagališča in povzročimo dodatno onesnaženje, ki na koncu spet obremeni ljudi. Od 6000 ton odložene plastične embalaže že zdaj petino predstavljajo odpadne nagrobne sveče.

Kljub raznovrstni ponudbi sveč v trgovinah, kot so termo, elektronske, keramične, steklene, solarne sveče, je v Sloveniji še vedno prodanih največ parafinskih sveč.

Sveče moramo odložiti v posebne zabojnike označene z napisom “samo za odpadne nagrobne sveče”. Predelava odpadnih sveč je namreč zahtevna, saj je večina sveč sestavljena iz plastike, kovine in voska. Obdelava odpadnih nagrobnih sveč povzroča emisije v zrak in vode, hrup, emisije izpušnih plinov pri transportu in nastajanje odpadkov.

Slovenija ne uspe predelati vseh odpadnih nagrobnih sveč, zato se te kopičijo pri komunalah. Po ocenah strokovnjakov bo do konca tega leta količina neprevzetih odpadnih nagrobnih sveč narasla na 1500 ton.

Manj primerne so tudi elektronske sveče, za katere posebnih zabojnikov sploh ni. Vsebujejo baterije in elektronska vezja, ki jih je zelo težko reciklirati. Elektronske sveče s svojim nenaravnim utripanjem povzročajo tudi svetlobno onesnaženje.

Kakšne so druge, okolju bolj prijazne, možnosti?

Vedno več ljudi se zaveda, kakšno breme za okolje so sveče, zato se odločajo za druge, okolju bolj prijazne možnosti. Stezosledci vas pozivamo, da sveč za umrle ne prižigate. Zbrali smo nekaj idej, kako se lahko spomnimo prednikov, na načine, ki pripomorejo k bolj trajnejšemu način življenja nas in naših potomcev.

  • Umrlih sorodnikov se lahko spomnimo z izrazom spoštovanja in pogovori s še živečimi sorodniki o njih.
  • Denar, ki ste ga nameravali porabiti za nakup sveč, raje darujte v humanitarne namene.
  • Postavite zastavico sočutja namesto sveč, ki poleg življenja ohranja tudi okolje. Dobrodelna akcija Manj svečk za manj grobov je v slabem desetletju za naprave in pripomočke, ki rešujejo življenje, darovala 250.000 evrov. Namen akcije je, da bi ljudje namesto pretiranega okraševanja grobov s svečami in plastičnim cvetjem sredstva raje namenili za nakup medicinskih pripomočkov in zdravljenje bolnih.
  • Poslikate lahko ploske kamenčke, na katere lahko zapišete ohrabrujoče vrstice, ki jih bodo prebrali obiskovalci groba.
  • Če se svečam resnično ne morete odpovedati, vas pozivamo, da jih prižgete manj, ali pa uporabite solarne in steklene sveče.

NEENAKOSTI Manj sveč


Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evropa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena stališča ne odražajo stališča EU.