Projekt Stezosledci proti neenakostim

Društvo stezosledcev je bilo uspešno na razpisu evropskega projekta »Make Europe Sustainable for all« za lokalne akcije na temo boja proti neenakostim. Na razpis je bilo prijavljenih 100 projektov iz celotne Evrope, projekt Stezosleci proti neenakostim pa je bil med tremi izbranimi zaradi inovativnosti, drugačnega pristopa, vključevanja mladih in velikega potenciala. Za slovenske stezosledce je to prvi projekt, financiran iz sredstev Evropske unije.

Projekt, ki poteka od junija do novembra 2018, v ospredje postavlja otroke in mlade kot aktivne državljane, borce proti neenakosti in ozaveščevalce o ciljih trajnostnega razvoja. Z motivacijo in aktivacijo bomo spodbudili lokalne skupnosti za doseganje trajnostnega ter poštenega načina življenja z nizkim ogljičnim odtisom.

Stezosledci želimo povečati ozaveščenost državljanov in oblikovalcev politik o njihovih vlogah ter odgovornostih pri delu za trajnostno prihodnost, prehodu na bolj trajnostne načine življenja ter razvijanju in spodbujanju skladnih politik. S spodbujanjem sodelovanja vseh sektorjev civilne družbe želimo zagotoviti, da je trajnost v središču sprejemanja odločitev in politik, ki zagotavljajo, da nikogar ne pustimo zadaj. To počnemo preko ozaveščevalne kampanje na Facebooku, javnih dogodkov, pišemo lokalnim in nacionalnim politikom, gospodinjstvom delimo trajnostne vrečke za sadje in zelenjavo ter želimo zmanjšati uporabo plastičnih vrečk, organiziramo predavanja, s čistilno akcijo se pridružujemo pobudi Očistimo svet 2018 in še mariskaj.

Stezosledci – začetek kampanje proti neenakostim – SPOROČILO ZA JAVNOST


Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evopa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena stališča ne odražajo stališča EU.