Zakaj so pomembni metulji? Kakšen je življenjski krog metulja? Kaj je sesalo? Kdo je bil Nikodem? Kaj je preobrazba? Osvoji pustolovsko veščino Metulj.

ANGLEŠKO IME VEŠČINE: Butterfly

ZAHTEVE:

  1. Zna pojasniti, kje metulji živijo in kako se prehranjujejo.
  2. Zbere fotografije, slike ali nalepke metuljev, ki živijo v Sloveniji.
  3. Zna narisati in razložiti življenjski krog metulja.
  4. Na pamet zna povedati vrstico iz Svetega pisma (Janez 3,7).
  5. Sodeluje v razpravi o Nikodemu iz Evangelija po Janezu, 3 poglavje.
  6. Izdela ustvarjalni izdelek na temo metuljev.
  7. Zna zapeti vsaj eno pesem o metuljih.

POMOČ PRI UČENJU: https://www.adventurer-club.org/adventurer-awards/grade-1/16-butterfly

KNJIŽICA: PUSTOLOVCI butterfly, metulj

(NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.)


VPRAŠANJA IN NALOGE:

Kje živijo metulji?

PREBERI TUKAJ

POGLEJ TUDI TUKAJ

Kako se prehranjujejo in kaj jedo?
POGLEJ TUKAJ

Nariši življenjski krog metulja.


Kdo je bil Nikodem?

Jezus in Nikodém

1 Med farizeji pa je bil človek, ki mu je bilo ime Nikodém; bil je prvak med Judi. Ponoči je prišel k Jezusu in mu rekel: »Rabi, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj; kajti nihče ne more delati teh znamenj, ki jih ti delaš, če ni Bog z njim.« 3 Jezus je odgovoril in mu rekel: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva.« 4 Nikodém mu je dejal: »Kako se more človek roditi, če je star? Mar more drugič v telo svoje matere in se roditi?« 5 Jezus mu je odgovoril: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo. 6 Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh. 7 Ne čudi se, da sem ti rekel: Morate se roditi od zgoraj. 8 Veter veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.« 9 Nikodém je odgovoril in mu rekel: »Kako se more to zgoditi?« 10 Jezus mu je odvrnil: »Ti si učitelj v Izraelu in tega ne veš? 11 Resnično, resnično, povem ti: Govorimo o tem, kar vemo, in pričujemo o tem, kar smo videli, toda našega pričevanja ne sprejemate. 12 Če ne verjamete, kar sem vam govoril o zemeljskih stvareh, kako boste verjeli, če vam bom govoril o nebeških? 13 Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovega.14 In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, 15 da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. 16 Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. 17 Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. 18 Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. 19 Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. 20 Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela.21 Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu.«
Nauči se svetopisemsko vrstico na pamet.

»Ne čudi se, da sem ti rekel: Morate se roditi od zgoraj.«

Janez 3,7

Zberi fotografije, slike ali nalepke metuljev, ki živijo v Sloveniji.
Izdelaj ustvarjalni izdelek na temo metuljev. 

Znaš zapeti vsaj eno pesmico o metuljih?