Lisjaki in Lisičke

Člani mariborskega rodu se imenujemo Lisjaki in Lisičke. Naša srečanja so običajno vsako drugo nedeljo in trajajo dve uri.

Naši začetki segajo v jesen leta 2009. Od takrat smo počeli razne stvari: učili se postavljati šotore, izdelovali vrvno lestev, izdelovali ptičje hranilnice, pletli šal, taborili, bili v pustolovskem parku …

Od letošnjih srečanj velja izpostaviti piknik, kjer smo se učili tehnike prižiganja ognja. Naučili smo se, kako prižgati ogenj z eno samo vžigalico oziroma tudi brez vžigalic. Izdelali smo si tudi pripomočke, ki vzdržujejo gorenje ognja in pripomorejo k lažjemu prižiganju slabše gorljivih ali vlažnih materialov. Poseben poudarek je bil tudi na požarni varnosti. Srečanje smo zaključili z praktično uporabo ognja. Pekli smo kostanje in še nekatere druge dobrine, ki smo jih skupaj s starši zaužili v prijetnem ambijentu.