Društvo stezosledcev, rod Celje, je 28. novembra 2021 organiziralo medgeneracijsko delavnico globalnega učenja za pustolovce in pustolovke ter njihove starše. Tema srečanja je bila skrb za Zemljo.

Z osnovnošolskimi otroci smo se pogovarjali o skrbi za planet. Razmišljali smo, zakaj je do podnebnih sprememb prišlo in kakšne so njihove posledice. Pustolovke in pustolovci so razmišljali, kako lahko pomagajo blažiti posledice podnebnih sprememb kot posamezniki, kot družina, razred, v Sloveniji.

V prvem delu smo se posvetili enemu od stebrov stezosledstva: stezosledec ljubi naravo. Otroci so pojasnjevali, kaj vse to obsega in kako to uresničujejo v svojem vsakdanjiku.

V drugem delu smo se aktivirali – na kakšne vse načine lahko dobro skrbim za naš planet? Izdelovali smo interaktivni plakat, otroci pa so prispevali svoje ideje za boljše varovanje okolja iz različnih področjih.

Pogovarjali smo se:

– o prometu – zakaj v šolo peš, na morje pa z vlakom

– zakaj je v morju mikroplastika in kako nam škoduje

– o veliki zaplati smeti v pacifiškem oceanu in čiščenju

– posledic odpadkov v morju za morska bitja

– o ponovni rabi in popravilu pokvarjenih reči, kadar je to mogoče

– o knjižnici reči

– o second-hand trgovinah in oblačilih iz druge roke (so kul!)

– o tovarnah kot onesnaževalcih in možnostih čistejše rabe (čistilne naprave, filtri)

– črnih odlagališčih v gozdu

– o pomembnosti, da znanje širimo drugim ljudem in jih opozarjamo na njihove napake

COC TGU DRUŠTVO STEZOSLEDCEV pustolovci plakat Skrbim za naš planet

Spletni plakat smo natisnili in ga bodo udeleženci prejeli po pošti, da si ga bodo lahko obesili na vidno mesto in jih bo spominjal na dobre odločitve.

Društvo stezosledcev je sredstva za izvedbo aktivnosti prejela iz projekta Climate od Change za aktivnosti v sklopu Tedna globalnega učenja 2021. Od leta 1999 dalje je Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne nepravičnosti in globalne solidarnosti. Platforma SLOGA je nacionalna koordinatorica Tedna globalnega učenja v Sloveniji od leta 2006.


Izvedba Tedna globalnega učenja 2021 poteka v sklopu projekta Climate of Change. Projekt Climate of Change (Vseevropska kampanja za boljšo prihodnost podnebnih migrantov), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA, v Sloveniji sofinancirata Program Izobraževanja in ozaveščanja o razvoju Evropske unije in Ministrstvo za zunanje zadeve. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.