Kaj je pismenost? Koliko ljudi je nepismenih po svetu in v katerih državah je odstotek ljudi, ki ne znajo brati in pisati najvišji? Imamo nepismenost tudi v Sloveniji? Kakšne vrste pismenosti poznamo? Kaj pomeni, da si funkcionalno nepismen? Kako ADRA po svetu pomaga zviševati pismenost? Osvoji stezosledsko veščino ADRA – pismenost.

ANGLEŠKO IME VEŠČINE: ADRA literacy

ZAHTEVE:

 1. Zna pojasniti pojem pismenost.
 2. Predstavi dve ali tri organizacije, ki v Sloveniji spodbujajo opismenjevanje ali zagotavljajo pismenost otrok in odraslih.
 3. Napiše kratko razmišljanje o pomembnosti pismenosti.
 4. Naredi vsaj tri od navedenih aktivnosti:
  • Pomaga nekomu prebrati krajšo knjigo ali kratko zgodbo.
  • Prebere kratko zgodbo skupini majhnih otrok in se z njimi pogovori o njej.
  • Naredi 10 jezikovnih kartic s preprostimi besedami in ilustracijami ali slikami ter jih da nekomu, ki se uči brati.
  • Prebere več poglavij iz Svetega pisma starejši osebi, ki jo pozna, ki je slepa ali ne zna brati.
  • V svoji šoli, sobotni šoli ali cerkvi v 5-minutni predstavi, kaj se je naučil/-a o pismenosti.
 5. Izbere tri besede razloži, kako bi nekoga naučil/-a, kaj pomenijo besede in kako jih črkovati.

POMOČ PRI UČENJU: https://youth.adventist.org/Ministries/Pathfinders/Honors/agentType/View/HonorID/986/Literacy

PPT PREDSTAVITEV VEŠČINE (20. 4. 2020)

KNJIŽICA: STEZOSLEDCI ADRA-literacy, ADRA-pismenost

(NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.)

VPRAŠANJA IN NALOGE:

1. Kaj je pismenost?

<videoposnetek>

2. Razišči in na kratko opiši dve ali tri organizacije, ki v Sloveniji spodbujajo opismenjevanje ali zagotavljajo pismenost otrok in odraslih.

3. Napiši kratko razmišljanje, v katerem pojasniš, zakaj je pismenost pomembna. Priloži ga v knjižico.

4. Izberi tri besede in svojemu vodniku/vodnici razloži, kako bi nekoga naučil/-a, kaj pomenijo.

5. Naredi vsaj tri od navedenih aktivnosti:

 • Pomagaj nekomu prebrati krajšo knjigo ali kratko zgodbo.
 • Preberi kratko zgodbo skupini majhnih otrok in se z njimi pogovori o njej.
 • Naredi 10 jezikovnih kartic s preprostimi besedami in ilustracijami ali slikami ter jih daj nekomu, ki se uči brati.
 • Preberi več poglavij iz Svetega pisma starejši osebi, ki jo poznaš, ki je slepa ali ne zna brati. To lahko narediš v enem ali več obiskih.
 • V svoji šoli, sobotni šoli ali cerkvi v 5-minutni predstavi, kaj si se naučil/-a o pismenosti.