Društvo stezosledcev je podpisalo Državljansko listino, ki zagotavlja globalni okvir za udeležbo ljudi pri oblikovanju skupnosti in spodbuja solidarnost med lokalnimi, nacionalnimi, regionalnimi in globalnimi boji proti krčenju prostora civilne družbe. Stezosledci si prizadevamo za pravičnost in dostojanstvo in verjamemo v mirno, pravično in trajnostno prihodnost za vse nas.

Dokument na dveh straneh, ki ga ljudje in organizacije lahko podpišejo in uporabljajo kot podlago za skupno delovanje, artikulira skupen niz državljanskih in političnih pravic. Državljanska listina temelji na splošno priznanih človekovih pravicah, svoboščinah in načelih kot referenčna točka za ljudi, ki uveljavljajo svoje pravice.

Stezosledci želijo povečati ozaveščenost državljanov in oblikovalcev politik o njihovih vlogah in odgovornostih pri delu za trajnostno prihodnost, prehodu na bolj trajnostne načine življenja ter razvijanju in spodbujanju skladnih politik. S spodbujanjem sodelovanja in vključevanja vseh sektorjev civilne družbe želimo zagotoviti, da je trajnost v središču sprejemanja odločitev in politik, ki zagotavljajo, da nihče ni puščen zadaj.

Stezosledci si prizadevamo za pravičnost in dostojanstvo in verjamemo v mirno, pravično in trajnostno prihodnost za vse nas. Želimo biti del rešitev, ne težav, zato si prizadevamo za zaščito človekovih pravic, doseganje razvoja in izgradnjo pravičnih, strpnih ter mirnih družb. Ne želimo biti zgolj opazovalci, ko se svetovna skupnost sooča s trajno revščino, naraščajočo neenakostjo, nasilnim ekstremizmom, podnebnimi spremembami in drugimi planetarnimi omejitvami, ampak želimo biti aktivni državljani sveta.

Človekove pravice in temeljne svoboščine se vse bolj kršijo po vsem svetu. V vedno večjem številu držav se ljudje in organizacije civilne družbe soočajo s hudimi omejitvami in so jim odvzete pravice do sodelovanja pri oblikovanju skupnosti. Zavračamo vsak poskus preprečevanje sodelovanja civilne družbe pri oblikovanju skupnosti, držav in našega skupnega planeta.

Če ljudje resnično ne bomo sodelovali, svet ne bo zmožen premagati svojih najbolj ogrožajočih izzivov, vključno z revščino, naraščajočo neenakostjo in podnebnimi spremembami. Individualna in kolektivna udeležba ljudi prinaša življenje in daje demokraciji smisel. Bistvenega pomena je zaščititi človekove pravice, doseči razvoj in zgraditi pravične, strpne in mirne družbe. Demokratična družba zagotavlja, da so tisti, ki imajo javne funkcije ali druge položaje oblasti, odgovorni za svoja dejanja in delajo za skupno dobro.

Društvo stezosledcev je nacionalno združenje stezosledcev v Sloveniji. Je neprofitna, nepolitična, prostovoljna organizacija za mlade z lokalnimi klubi v številnih slovenskih mestih, ki redno izvajajo dejavnosti za otroke in mlade na različnih področjih, s ciljem zagotoviti možnosti za razvoj novih odnosov in spretnosti, ki ustvarjajo osebno rast, ekipni duh, vključuje lokalne skupnosti, aktivno državljanstvo, izboljšuje medkulturne odnose.

Pridružite se nam in podpišite Državljansko listino kot posameznik ali organizacija.

DRŽAVLJANSKA LISTINA

Dodatne informacije o listini

“Poskusi pustiti svet malo boljši, kot si ga prejel.” (Lord Robert Baden-Powell)


Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evropa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena stališča ne odražajo stališča EU.