Je virus živo bitje ali ne? Katere virusne bolezni smo že izkoreninili? Kaj so značilnosti rdečk, ošpice ali noric? Kakšne so razlike med prehladom in gripo? Kaj je pandemija? Katero bolezen povzroča novi koronavirus? Pridobi stezosledsko veščino Virusi.

ANGLEŠKO IME VEŠČINE: viruses

ZAHTEVE:

 1. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o pomenu besede virus in polemikah ali je virus živ ali ne.
 2. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o značilnostih virusov in zakaj niso vključeni v nobeno kraljestvo?
 3. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o morfoloških oblikah virusov in navede primer vsakega.
 4. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o pomenu cepiv za boj proti virusom in njihovem delovanju.
 5. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o razmnoževanju virusov, genskih mutacijah in odpornostih virusov.
 6. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o izkoreninjenju virusnih bolezni in zdravljenju bolnikov z virusnimi boleznimi.
 7. S pomočjo fotografij, slik, videoposnetkov in/ali podrobnimi opisi zna pojasni razliko med rdečkami, ošpicami in noricami.
 8. Iz seznama izbere tri virusne bolezni in opiše njihovo obliko okužbe, simptome in preprečevanje. Svoje ugotovitve predstavi na plakatu, PPT predstavitvi ali govornem nastopu.
 9. Zna pojasniti razliko med prehladom in gripo ter zakaj virus gripe povzroča periodične epidemije (kot španska gripa, ptičja gripa, H1N1 itd.).
 10. Zna pojasniti razliko med virusom in prionom ter poimenuje eno bolezen, ki jo povzroča prion.
 11. Izpolni eno od spodnjih zahtev:
 • Poda kratko poročilo o virusni pandemiji in njenem vplivu na svet.
 • Sodeluje v pogovoru ali prisluhne predstavitvi humanitarne delavke/humanitarnega delavca o epidemijah in zatiranju virusov v državah globalnega juga.

KNJIŽICA: STEZOSLEDCI viruses, virusi
(NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.)

POMOČ PRI UČENJU:

 • http://wiki.pathfindersonline.org/w/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Health_and_Science/Viruses
 • https://sl.wikipedia.org/wiki/Virusi
 • https://sl.wikipedia.org/wiki/Prion
 • https://sl.wikipedia.org/wiki/Rde%C4%8Dke
 • https://www.nijz.si/sl/rdecke-0
 • https://sl.wikipedia.org/wiki/Norice
 • https://sl.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1pice
 • https://sl.wikipedia.org/wiki/Gripa
 • https://sl.wikipedia.org/wiki/Prehlad
 • https://sl.wikipedia.org/wiki/Pandemija
 • https://sl.wikipedia.org/wiki/Epidemija
 • https://sl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
 • https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
 • https://www.gov.si/assets/vlada/Koronavirus-zbirno-infografike-vlada/Infografike/Kako_zascititi_sebe_in_otroke.pdf
 • https://www.gov.si/teme/koronavirus/#group-62672
 • https://eucbeniki.sio.si/nar7/1813/index.html

DODATNI VIDEOPOSNETKI IN PRIPOMOČKI BODO OBJAVLJENI OD 31. MARCA 2020 NAPREJ.