Ob svetovnem dnevu boja proti revščini, ki ga obeležujemo 17. oktobra, Združeni narodi ob letošnji 70. obletnici podpisa Splošne deklaracije o človekovih pravicah opozarjajo na temeljno povezavo med skrajno revščino in človekovimi pravicami. Kljub napredku pri odpravi revščine živi danes v ekstremni revščini 800 milijonov ljudi. Še veliko več jih trpi zaradi nezaposlenosti, konfliktov, neenakosti in negativnih učinkov podnebnih sprememb. Društvo stezosledcev v sklopu aktivnosti projekta Stezosledci proti neenakostim ozavešča o tej pereči problematiki in predlaga aktivnosti za posameznika, ki želi pripomoči k zmanjšanju revščine v Sloveniji in po svetu. 

Revščina je prisotna v vseh državah sveta in ni zgolj pomanjkanje osnovnih človekovih dobrin, kot so hrana, voda ali streha nad glavo, temveč ima bistveno več razsežnosti, ki so posledica vedno večje neenakosti in družbene razslojenosti. Revščina tako ne sme biti zgolj statistično merjenje višine dohodkov posameznika, saj se ta v vse večji meri izraža predvsem skozi vedno bolj omejen dostop do zdravstvenih storitev, izobraževalnega sistema kot tudi v slabšanju spoštovanja osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Odprava revščine povsod po svetu je prvi cilj trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj, osrednjega dokumenta, ki opredeljuje naš skupni (globalni) razvoj, h kateremu so se septembra 2015 zavezale vse države sveta.

Podatki evropskega statističnega urada Eurostat kažejo, da se v Evropski uniji sicer delež tistih, ki jim grozita revščina ali socialna izključenost, znižuje (od leta 2012, ko je bila ogrožena skoraj tretjina prebivalcev), vendar pa v teh razmerah še vedno živi 113 milijonov ljudi. V Sloveniji sta leta 2017 revščina in socialna izključenost ogrožali 345.000 prebivalcev (17 % prebivalstva). Zaradi dolgotrajne revščine je lani v Sloveniji trpelo 8,2 odstotka ali 148 tisoč prebivalcev, v EU pa predlanskim 11 odstotkov. Statistični uradi merijo tudi relativno revščino, ki pokaže, česa si ljudje ne morejo privoščiti, kar je običajno za družbo, v kateri živijo; pri tem ne gre za hrano, bivališče, osnovno zdravstveno oskrbo, osnovno izobraževanje, ampak med drugim tudi za dostop do informacijsko-komunikacijske tehnologije, študija, potovanj, druženja z vrstniki.

Kako se stezosledci borimo proti revščini?

Pri Društvu stezosledcev menimo, da sta revščina in socialna izključenost zelo pereča izziva, ki jih je potrebno čim prej nasloviti, zato sodelujemo pri skupnih prizadevanjih za njuno izkoreninjenje. Delujemo tako znotraj kot zunaj stezosledskih krogov.

Stezosledke in stezosledce preko ozaveščevalnih aktivnosti in delavnic globalnega učenja redno izobražujemo o razsežnosti revščine ter jih spodbujamo, da sami postanejo sprememba in borci proti socialni izključenosti. Prav tako omogočamo, da so naši programi in taborjenja dosegljivi vsem otrokom ter mladim, ne glede na ekonomski položaj družine. Pri zagotavljanju sredstev se zato povezujemo z donatorji in humanitarnimi organizacijami. Prav tako skrbimo, da so naši programi in aktivnosti trajnostno naravnani.

Preko projektov se povezujemo z različnimi deležniki. Redno sodelujemo v aktivnostih drugih organizacij, ki naslavljajo to tematiko, pozivamo odločevalce k sprejetju ukrepov za odpravo revščine in implementaciji ciljev trajnostnega razvoja, pridružujemo se pobudam in akcijam na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Takšen je tudi projekt Stezosledci proti neenakosti, kjer se osredotočamo na ozaveščanje in praktične načine za zmanjšanje neenakosti doma in po svetu.

Kaj lahko naredi vsak za izkoreninjenje revščine?

 • Eden najpreprostejših načinov za izkoreninjenje revščine je govoriti proti neenakosti in zahtevati, da državljani in vlade sprejmejo ukrepe.
 • Na podnebne spremembe in revščino glej kot dve strani istega kovanca.
 • Bori se proti izključenosti žensk.
 • Prepoznaj trenja med gospodarskim razvojem in okoljem.
 • Pozovi vlado, da izpolni dane zaveze za uradno razvojno pomoč države.
 • Bodi pozoren na porabo naravnih virov in spodbujaj dostop do njih za vse prikrajšane.
 • Izobražuj se tako formalno kot neformalno in svoje znanje ter izkušnje uporabi pri odpravi revščine.
 • Doniraj organizacijam in podpri programe, ki se osredotočajo na odpravo revščine.
 • Ne zavrzi uporabnih stvari, raje jih podari.
 • Zmanjšaj količino odpadne hrane.
 • Še nekaj idej:

Svetovni dan boja proti revščini je na današnji dan leta 1992 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Gre za obeležitev spomina na dan, ko se je 17. oktobra 1987 na trgu Trocadéro v Parizu (kjer je bila 1948 podpisana Splošna deklaracija o človekovih pravicah) zbralo čez sto tisoč ljudi, da bi opozorili na žrtve skrajne revščine, nasilja in lakote.

NEENAKOSTI svetovni dan boja proti revščini


Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evropa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena stališča ne odražajo stališča EU.