Svetovni dan mest, ki ga obeležujemo 31. oktobra,  je namenjen spodbujanju zanimanja mednarodne skupnosti za globalno urbanizacijo, krepitev sodelovanja med državami in mesti pri naslavljanju priložnosti in reševanju izzivov urbanizacije ter prispevanju k trajnostnemu razvoju mest. Splošni slogan svetovnega dneva mest je Boljše mesto, boljše življenje, letošnja tema pa je gradnja trajnostnih in prožnih mest.

V mestih danes živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, v njih je zgoščena večina gospodarskih aktivnosti, socialnih in kulturnih interakcij ter na drugi strani tudi okoljskih in socialnih težav. Revščina, povečevanje neenakosti, degradacija okolja, socialna in ekonomska izključenost ter prostorska segregacija so izzivi današnjih mest in sodijo med glavne ovire pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja.