Pravična trgovina, kakor je opredeljena v Mednarodni listini o pravični trgovini, postavlja pravičnost, enakost in trajnostni razvoj v središče trgovinskih struktur, poslovnih modelov ter praks, tako da lahko vsakdo pri svojem delu ohrani spodoben in dostojanstven način preživljanja ter razvije svoj polni človeški potencial. Mednarodno listino o pravični trgovini smo prevedli tudi v slovenščino, priznale pa so jo tudi številne slovenske organizacije, med njimi tudi Društvo stezosledcev.

Dokument osvežuje vizijo pravične trgovine ter predlaga rešitve in izvedljive alternative za svetovno ekonomijo, ki zdaj poganja neenakost, revščino in okoljsko krizo.

Na današnji dan pred tremi leti so se države sveta zavezale, da bodo do leta 2030 dosegle 17 zastavljenih ciljev trajnostnega razvoja, med katerimi so tudi preseganje revščine, lakote in spolne enakosti. Vendar nič ne kaže, da bi bil svet kaj bližje zmanjševanju socialnih neenakosti. Dobički niso enakomerno porazdeljeni in tako smo v današnjem času priča drastičnemu povečanju neenakosti. Ocenjeno je, da je bogastvo najbogatejšega enega odstotka ljudi enako bogastvu vseh preostalih in da ima le osem ljudi v lasti toliko bogastva kot revnejša polovica svetovnega prebivalstva.

Soočamo pa se še z eno problematiko, na katero opozarjajo v listini o pravični trgovini. Plače delavcev v povprečju niso dohitele povečevanja življenjskih stroškov. Na svetu pa danes zaradi skrajne revščine trpi 800 milijonov ljudi in se sooča z vsakodnevnim bojem za zagotovitev dostopa do zemlje, vode, izobraževanja in zdravstvenega varstva.

Listina, ki je nastala pod vodstvom Fairtrade International in Svetovne pravične trgovinske organizacije (WFTO – World Fair Trade Organization), opredeljuje nove modele, ki uresničujejo prvotne ideje solidarnosti in vzajemne dobrobiti tudi v sodobnih izzivih mednarodne trgovine. Listina opredeljuje pravično trgovino v svetu, kakor deluje danes in predstavlja referenčno točko, na katero se bomo od zdaj naprej lahko obračali pri opisovanju pravične trgovine.

Slovenski prevod listine lahko preberete tukaj.

Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evropa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena stališča ne odražajo stališča EU.