S 14. 6. začne teči kandidacijski postopek za volitve organov Društva stezosledcev. Kandidati naj svojo prijavo pošljejo s priporočeno pošto do  5. 7. 2019 na naslov društva: Društvo stezosledcev, Njegoševa cesta 15, 1000 Ljubljana.

Kandidacijsko volilna komisija, ki jo sestavljajo Tatiana Godina Marin, Milan Vidaković in Marko Virtič razpisuje kandidacijski postopek za volitve naslednjih organov Društva stezosledcev (v nadaljevanju DS):

  1. predsednik društva,
  2. tajnik društva,
  3. blagajnik društva,
  4. 3 člani nadzornega odbora in 3 namestniki,
  5. 3 člani častnega razsodišča in 3 namestniki,
  6. 6 članov izvršilnega odbora izmed vodij rodov.

Člani organov DS se volijo za dobo štirih let.

Volitve organov DS bodo potekale na skupščini društva, ki bo 14. julija 2019 v Nazarjah.

Več informacij: DS Razpis 2019