Društvo stezosledcev je v sklopu projekta Stezosledci proti neenakostim kandidatkam in kandidatom za županjo/župana in mestne/občinske svetnike v izbranih občinah poslala sklop zavez za trajnostno naravnane občine, ki so jih otroci in mladi oblikovali v preteklih mesecih, z željo po njihovem uresničevanju ob morebitni izvolitvi. Odziv je bil zelo dober, številne občine bodo tako v prihodnjem mandatu županj in županov strmele k večji trajnosti.

Stezosledci skupaj z vodniki in voditelji želijo povečati ozaveščenost državljanov ter oblikovalcev politik o njihovih vlogah in odgovornostih pri delu za trajnostno prihodnost, prehodu na bolj trajnostne načine življenja ter razvijanju in spodbujanju skladnih politik. S spodbujanjem sodelovanja vseh sektorjev želijo zagotoviti, da je trajnost v središču sprejemanja odločitev in politik, ki zagotavljajo, da nikogar ne pustimo zadaj.


Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evropa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena stališča ne odražajo stališča EU.