Razmere zadnjih nekaj tednov so spremenile tudi srečanja pustolovcev in stezosledcev. Pustolovci, mlajši stezosledci stari od 4. do 10. let, se tako že skoraj dva meseca ob koncu tedna srečujejo kar preko spleta.

Na srečanjih otroci pridobijo ustrezno znanje in navodila za delo doma, čez teden pa opravljajo različne naloge iz raznovrstnih področjih – ustvarjalnih, finomotoričnih, športnih, rekreacijskih, kuharskih, socialnih …

Zaradi nastalih razmer smo veliko pozornost namenili psihičnemu in fizičnemu zdravju otrok. Večkrat smo se pogovorili o higieni rok in kašlja, prenašanju virusa, skrbi za zdravje, zdravo prehrano, gibanju.

Veliko smo prepevali, izdelovali vozle, ponovili pustolovsko prisego in se naučili pustolovske himne, ki je sedaj prevedena tudi v slovenščino. Beremo dobre knjige za pustolovsko bralno značko. Prek zgodb o vsakdanjih predmetih smo predstavljali moralne nauke in njihovo uporabo v vsakdanjem življenju.

Pri veščini družinski pomočnik smo se pogovarjali o delitvi vlog in nalog v družini. Otroci so nato kar tri tedne vsak dan opravili vsaj eno družinsko opravilo, številni pa nove zadolžitve opravljajo še naprej.

Pogovarjali smo se tudi o pločevinkah in ohranjanju svežine hrane v biblijskih časih. Otroci so morali teden dni beležiti porabo pločevink doma in jih pravilno reciklirati ter izdelati telefon ali hodulje.

Na srečanju o semenih smo se učili o zgradbi in vrstah semen, pogojih za rast, raznaševalcih, biotski raznovrstnosti in prehranski varnosti. Otroci so morali v naslednjih tednih poskusiti čim več novih semen, izdelati ustvarjalni izdelek in zbrati več deset različnih vrst semen dreves, trav, zelenjave, sadja in oreščkov. Seme smo uporabili tudi za prispodobo učenja o duhovni in osebnostni rasti.

V sklopu veščine Dejanja prijaznosti smo se spomnili tudi na osamljene, bolne in ostarele adventistične vernike, za katere so otroci izdelali ohrabrujoče voščilnice.

Zadnje tedne posvečamo drevesom. Z družinami obiskujemo gozdove in sadovnjake ter se učimo o drevesnih vrstah in njihovih plodovih.

Srečanja bodo v maju potekala ob nedeljah ob 10. uri preko Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82148594635

* uvodne besede pustolovske himne