Kaj sploh so dejanja prijaznosti in zakaj so pomembna? Kaj pravi Sveto pismo o prijaznosti in ljubezni? Kateri so svetopisemski junaki, ki so bili prijazni in ljubeči? Kakšno dejanje prijaznosti lahko naredim jaz? Osvoji pustolovsko veščino Dejanja prijaznosti.

ANGLEŠKO IME VEŠČINE: acts of kindness

ZAHTEVE:

  1. Sodeluje v razpravi o svetopisemskih vrsticah Rimljanom 12, 10 in Pregovori 12,25.
  2. Navede primere prijaznosti in ljubezni.
  3. Zna s svojimi besedami pojasniti, kaj nam Biblija pove o prijaznosti in ljubezni.
  4. Z biblijsko zgodbo ponazori nekoga, ki je izkazoval ljubezen in prijaznost.
  5. Prebere ali prisluhne trem zgodbam o prijaznosti.
  6. Z dramskim prikazom ponazori različna dejanja prijaznosti.
  7. Načrtuje in naredi skupinsko dejanje prijaznosti.

POMOČ PRI UČENJU: https://www.adventurer-club.org/adventurer-awards/grade-2/101-acts-of-kindness

KNJIŽICA: PUSTOLOVCI acts of kindness, dejanja prijaznosti

(NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.)

VPRAŠANJA IN NALOGE:

1. V SKUPINI SE POGOVORITE O SPODNJIH SVETOPISEMSKIH VRSTICAH:

DRUG DRUGEGA LJUBITE Z BRATOVSKO LJUBEZNIJO. TEKMUJTE V MEDSEBOJNEM SPOŠTOVANJU.

RIMLJANOM 12,10

 

SKRB V SRCU TARE ČLOVEKA,

DOBRA BESEDA PA GA RAZVESELJUJE.

PREGOVORI 12,25

 
2. NAPIŠI NEKAJ PRIMEROV PRIJAZNOSTI IN LJUBEZNI IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA.

 

3. KAJ NAM BIBLIJA POVE O PRIJAZNOSTI IN LJUBEZNI?

<videoposnetek>

4. PREPOZNAŠ ZGODBI IZ SVETEGA PISMA O LJUBEZNI IN PRIJAZNOSTI? POZNAŠ ŠE KAKŠNO?

 

 

(iz stare zaveze)                                          (iz nove zaveze)


 

5. PRISLUHNI TREM ZGODBAM  O PRIJAZNOSTI.
 

6. Z DRAMSKIM PRIKAZOM PONAZORI RAZLIČNA DEJANJA PRIJAZNOSTI.

 

7. KAKŠNO DEJANJE PRIJAZNOSTI BI LAHKO IZVEDLI KOT SKUPINA PUSTOLOVCEV? NAČRTUJTE IN GA IZVEDITE!