Kaj so konflikt, spor, nestrinjanje? Je lahko konflikt tudi dober? Kaj o tem pravi Sveto pismo? Kako razreševati konflikte? Na kaj moramo biti pozorni? Kakšne so spravne možnosti? Osvoji stezosledsko veščino Mirovnica, mirovnik.

ANGLEŠKO IME VEŠČINE: peacemaker

ZAHTEVE:

  1. Zna pojasniti, kaj je nestrinjanje. Sodeluje v razpravi o dobrem in slabem nestrinjanju.
  2. Zna opredeliti štiri vzroke za konflikt, kot so opisani v Svetem pismu.
  3. Prepozna in opiše »spolzek teren« pri reševanju konfliktov. Sodeluje v razpravi o primerih iz Svetega pisma in lastnega življenja.
  4. Sodeluje v igri vlog. Na primerih konfliktov iz lastnega življenja ugotovi, kje je na „spolzkih tleh “ in katere morebitne spravne možnosti lahko poskusi pri razreševanju konfliktov.

POMOČ PRI UČENJU:

  • https://www.pathfindersonline.org/honors/outreach-ministries/273-peace-maker
  • https://youth.adventist.org/Ministries/Pathfinders/Honors/agentType/View/HonorID/1349/Peacemaker
  • https://www.rtvslo.si/turbulenca/pages/page/81
  • http://www.rakmo.si/rakmo.htm?

KNJIŽICA: STEZOSLEDCI peacemaker, mirovnik
(NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.)

VPRAŠANJA IN NALOGE:

Kaj je nestrinjanje ali konflikt? Kaj so pozitivne in negativne lastnosti nasprotovanj, nestrinjanj, konfliktov?

Opredeli štiri vzroke za konflikt, kot so opisani v Svetem pismu. Pomagaj si s spodnjimi svetopisemskimi vrsticami.

1 Tedaj pa so prišli neki ljudje iz Judeje in učili brate: »Če se ne daste obrezati po Mojzesovem običaju, se ne morete odrešíti.« 2 Pavel in Barnaba sta se jim odločno postavila po robu in dosti razpravljala z njimi o tem; sklenili so, naj Pavel in Barnaba in še nekateri drugi odpotujejo k apostolom in starešinam v Jeruzalem, da bi razjasnili to sporno vprašanje. 3 Cerkev jih je slovesno pospremila. Potovali so čez Fenikijo in Samarijo in pripovedovali, kako se pogani spreobračajo, in to je vse brate navdalo z velikim veseljem. 4 Ko so prišli v Jeruzalem, jih je sprejela Cerkev z apostoli in starešinami in poročali so, kaj vse je Bog storil po njih. 5 Tedaj pa so vstali nekateri iz ločine farizejev, ki so bili sprejeli vero, in rekli: »Treba jih je obrezati in jim naročiti, naj se držijo Mojzesove postave.«

6 Apostoli in starešine so se zbrali, da bi presodili to zadevo. 7 Po daljšem razpravljanju je Peter vstal in jim spregovoril: »Bratje! Vi veste, da me je Bog že pred davnim časom izbral izmed vas, da bi pogani po mojih ustih slišali besedo evangelija in sprejeli vero. 8 Bog, ki pozna srca, je to izpričal tako, da jim je dal Svetega Duha prav tako kakor nam. 9 Nobene razlike ni naredil med nami in njimi, saj je z vero očistil njihova srca. 10 Zakaj torej zdaj preizkušate Boga in hočete naložiti na tilnik učencev jarem, ki ga ne naši očetje ne mi nismo mogli nositi? 11 Mi vendar verujemo, da smo po milosti Gospoda Jezusa odrešeni tako kakor oni.«

12 Vsa množica je utihnila. Nato so poslušali Barnaba in Pavla, ko sta pripovedovala, kako velika znamenja in čudeže je Bog po njiju storil med pogani. 13 Ko sta umolknila, je spregovoril Jakob: »Poslušajte me, bratje! 14 Simon nam je razložil, kako je Bog že od začetka gledal, da bi iz poganov izbral ljudstvo zase. 15 S tem se tudi ujemajo besede prerokov, kakor je pisano:

16 Potem se bom vrnil in spet bom sezidal Davidovo hišo iz razvalin,

na ruševinah jo bom spet sezidal

in na novo postavil,

17 da bodo iskali Gospoda tudi drugi ljudje

in vsa ljudstva, nad katerimi se kliče moje ime,

govori Gospod, ki uresničuje, 18 kar mu

je znano od vekomaj.

19 Zato jaz mislim, da ne smemo delati težav tistim poganom, ki se spreobračajo k Bogu. 20 Rajši jim naročimo, naj se ne omadežujejo s tem, kar je darovano malikom, naj se vzdržijo nečistovanja ter mesa zadavljenih živali in krvi.

Apostolska dela 15, 1-20

…….

1 Abram je torej odšel iz Egipta proti Negebu. Z njim je šla njegova žena, vse, kar je imel, in Lot. 2 Abram je bil silno bogat z živino, s srebrom in z zlatom. 3 Potem se je selil s šotori od Negeba do Betela, do kraja, kjer si je prej postavil šotor, med Betelom in Ajem. 4 To je kraj, kjer je prej postavil oltar; in tam je klical GOSPODOVO ime.

5 Tudi Lot, ki je potoval z Abramom, je imel drobnico, govedo in šotore. 6 A dežela ni mogla preživljati obeh, ko sta prebivala skupaj. Kajti njuno premoženje je bilo tako veliko, da nista mogla živeti skupaj. 7 Vnel se je prepir med pastirji Abramovih čred in pastirji Lotovih čred – Kánaanci in Perizéjci so tisti čas prebivali v deželi – 8 in Abram je rekel Lotu: »Naj ne bo prepira med menoj in teboj, med mojimi in tvojimi pastirji, saj sva brata! 9 Mar ni vsa dežela pred teboj? Loči se torej od mene! Če pojdeš ti na levo, grem jaz na desno, če se ti obrneš proti desni, bom jaz krenil na levo.« 10 Lot je povzdignil oči in videl vso jordansko pokrajino. Preden je GOSPOD pokončal Sódomo in Gomóro, je bila v celoti namakana. Vse do Coara je bila kakor GOSPODOV vrt, kakor egiptovska dežela. 11 Lot si je torej izbral vso jordansko pokrajino in se odselil proti vzhodu. Tako sta se ločila. 12 Abram je prebival v kánaanski deželi, Lot pa je živel v mestih pokrajine in šotoril tja do Sódome.

1 Mojzesova 13,1-12

……

 

1 Od kod med vami boji in od kod prepiri? Ali ne od tod: iz naslad, ki se vojskujejo v delih vašega telesa? 2 Želite, a nimate. Ubijate in zavidate, in vendar ne morete doseči. Prepirate se in bojujete, pa nimate, ker ne prosite. 3 Prósite, pa ne prejemate, ker slabo prósite – namreč zato, da bi to porabili za svoje naslade.

Jakob 4,1-3

…..

12 Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. 13 V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega Duha. 14 Tudi telo namreč ni sestavljeno iz enega telesnega dela, ampak iz več delov. 15 Če bi noga rekla: »Ker nisem roka, ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu. 16 Če bi uho reklo: »Ker nisem oko, ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu. 17 Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse telo oko? Kje bi bil vonj, ko bi bilo vse telo sluh? 18 Tako pa je Bog vse posamezne telesne dele razpostavil po telesu, kakor je hotel. 19 Ko bi bilo vse skupaj en sam telesni del, kje bi bilo telo? 20 Tako pa je veliko delov, telo pa je eno. 21 Ne more oko reči roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne glava nogam: »Ne potrebujem vas.« 22 Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni, 23 in tistim, ki se nam zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večje spoštovanje in z manj uglednimi še lepše ravnamo, 24 medtem ko ugledni tega ne potrebujejo. Da, Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti, 25 da v telesu ne bi bilo razprtije, marveč bi telesni deli enako skrbeli drug za drugega. 26 Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi.

27 Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa. 28 Bog pa je v Cerkvi postavil najprej apostole, drugič preroke, tretjič učitelje; potem čudodelstva,

potem milostne darove ozdravljanja, pomoči, vodenja in govorjenja v raznovrstnih jezikih. 29 So mar vsi apostoli? So vsi preroki? Vsi učitelji? Ali vsi delajo čudeže, 30 ali imajo vsi milostne darove ozdravljanja? Ali vsi govorijo jezike? Jih vsi razlagajo? 31 A vendar morate hrepeneti po večjih milostnih darovih. Naj vam pokažem še odličnejšo pot.

1 Pismo Korinčanom 12,12-31

Prepoznaj in opiši »spolzek teren« pri reševanju konfliktov. Sodeluj v razpravi o primerih iz Svetega pisma in lastnega življenja.

1) POBEG – ZANIKANJE

a) Določanje krivca

b) Beg

 

2) NAPAD

a) Boj

b) Opravljanje

c) Poniževanje

 

3) SPRAVA

a) Spregledati

b) Pogovor

c) Pogajanje


Sodeluj v igri vlog. Na primerih konfliktov iz lastnega življenja ugotovi, kje si na „spolzkih tleh “ in katere morebitne spravne možnosti lahko poskusiš pri razreševanju konfliktov.