Stezosledci, ki se združujejo v Društvo stezosledcev, 20. junija 2018, 1000 dni od sprejetja ciljev trajnostnega razvoja ter ob svetovnem dnevu beguncev, začenjajo z ozaveščevalno akcijo o neenakostih, ki so del projekta Stezosledci proti neenakostim. Odločevalce in posameznike želimo aktivirati za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki predstavljajo zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije.

Projekt Stezosledci proti neenakostim, ki poteka od junija do novembra 2018, v ospredje postavlja otroke in mlade kot aktivne državljane, borce proti neenakosti in ozaveščevalce o globalnih ciljih. Z njihovo motivacijo in aktivacijo bomo spodbudili lokalne skupnosti za doseganje trajnostnega ter poštenega načina življenja z nizkim ogljičnim odtisom. Stezosledci želimo povečati ozaveščenost državljanov in oblikovalcev politik o njihovih vlogah ter odgovornostih pri delu za trajnostno prihodnost, prehodu na bolj trajnostne načine življenja ter razvijanju in spodbujanju skladnih politik. S spodbujanjem sodelovanja vseh sektorjev civilne družbe želimo zagotoviti, da je trajnost v središču sprejemanja odločitev in politik, ki zagotavljajo, da nikogar ne pustimo zadaj.

Z motivacijo in aktivacijo bodo lokalne skupnosti oživele – najprej prek staršev, sorodnikov in prijateljev, pozneje pa z javnimi ozaveščevalnimi dogodki in uličnimi akcijami, kjer se bodo druge lokalne zainteresirane strani pridružile mladim v njihovih prizadevanjih za doseganje trajnostnega in poštenega način življenja z nizkoogljičnim odtisom.

Z današnjim dnem uradno začenjamo tudi s spletno ozaveščevalno kampanjo, kjer bomo preko objav na Facebook profilu Društva stezosledcev (www.facebook.com/stezosledci) pod oznako #FightInequalities ozaveščali o neenakostih na različnih področjih z namenom aktiviranja vsakega posameznika za njihovo odpravo, s čimer bomo pripomogli tudi k doseganju globalnih ciljev.

Politiki pogosto določijo ukrepe v prvih stotih dneh, ko prvič prevzamejo mandat, novinarji pa kasneje poročajo o tem, kaj je ali ni bilo doseženo v tem ključnem času. Zaradi širokega spektra ukrepov ni bilo mogoče pričakovati bistvenih sprememb v prvih stotih dneh sprejetja globalnih ciljev. Nekoliko daljše obdobje, kot je 1000 dni, pokriva prva tri leta petnajstletnega časovnega okvira globalnih ciljev in še vedno ustvarja določeno okno za ukrepanje. Prvi dnevi izvajanja ciljev trajnostnega razvoja so kritični, z začetnimi ukrepi vlad, civilne družbe in zasebnega sektorja, ki postavljajo temelje za uspeh ali neuspeh v prihodnjih letih.

Svetovni voditelji so se na zgodovinskem vrhu Združenih narodov, ki je potekal septembra 2015 v New Yorku, zavezali, da bodo odpravili revščino, preprečevali podnebne spremembe in nepravičnosti. Agenda 2030 za trajnostni razvoj je univerzalna in nedeljiva ter ponuja boljšo prihodnost za milijarde ljudi po svetu in naš planet kot celoto. 193 držav je soglasno sprejelo 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so postali nov univerzalni standard za razvoj. Osnovni namen teh ciljev je zagotoviti, da ne pozabimo na nikogar. Kazalniki v ozadju ciljev zagotavljajo jasna merila za merjenje uspešnosti.

Cilji trajnostnega razvoja so ambiciozni načrt in oblikujejo razvojna prizadevanja v naslednjih 15 letih. Njihova širina, s 17 cilji in 169 podcilji, odraža kompleksnost trajnostnega razvoja in prihodnje izzive – zakoreninjene revščine, neenakost spolov ali degradacijo okolja. Cilji trajnostnega razvoja so najbližje, kar je človeštvo prišlo do dogovora o skupnem načrtu za prihodnost, kjer nikogar ne pustimo zadaj.

Društvo stezosledcev je nacionalno združenje stezosledcev v Sloveniji. Društvo stezosledcev je mladinska organizacija z lokalnimi klubi v številnih slovenskih mestih, ki izvajajo redne dejavnosti za otroke in mlade (večkrat mesečno) na različnih področjih s ciljem zagotoviti možnosti za razvoj novih znanj ter spretnosti, ki vodijo v osebnostno rast, ekipni duh in povezano skupnost, vključevanje lokalne skupnosti (medgeneracijsko sodelovanje), aktivno državljanstvo, dobre medkulturne odnose … Redna srečanja lokalnih klubov v različnih mestih v Sloveniji, letno izvedena najmanj dva poletna tabora (otroci in mladina) ter dan na snegu, mednarodni tabori, redna srečanja mladinskih delavcev (vodij in vodnikov lokalnih klubov), usposabljanja za mlade na nacionalni in mednarodni ravni,  organizacija ter sodelovanje v športnih, kulturnih, umetnostnih, zdravstvenih programih in aktivnostih na lokalni, nacionalni ter mednarodni ravni, ozaveščevalne aktivnosti o trajnostnem razvoju, pravični potrošnji, enakosti spolov, revščini, socialni izključenosti, delavnice globalnega učenja, priprava in izvedba humanitarnih akcij itd. so le nekatere od aktivnosti društva. Društvo je del svetovnega združenja, povezuje pa se z organizacijami iz Slovenije in tujine.

Stezosledci – začetek kampanje proti neenakostim – SPOROČILO ZA JAVNOST


Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evopa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena stališča ne odražajo stališča EU.