Prijavnica za TABOR Obretanovo 2024

Podatki o udeležencu oz. udeleženki

Zdravstveni podatki

Podatki o starših oz. skrbnikih

Soglasja (izpolni eden od staršev oz. skrbnik)