Novice

Za bolj trajnostno Slovenijo po lokalnih volitvah

Posted in Novice

Društvo stezosledcev je v sklopu projekta Stezosledci proti neenakostim kandidatkam in kandidatom za županjo/župana in mestne/občinske svetnike v izbranih občinah poslala sklop zavez za trajnostno naravnane občine, ki so jih otroci in mladi oblikovali v preteklih mesecih, z željo po njihovem uresničevanju ob morebitni izvolitvi. Odziv je bil zelo dober, številne občine bodo tako v prihodnjem mandatu županj in županov strmele k večji trajnosti. Stezosledci skupaj z vodniki in voditelji želijo povečati ozaveščenost državljanov ter oblikovalcev politik o njihovih vlogah in odgovornostih pri delu za trajnostno prihodnost, prehodu na bolj trajnostne načine življenja ter razvijanju in spodbujanju skladnih politik. S spodbujanjem sodelovanja vseh sektorjev želijo zagotoviti, da je trajnost v središču sprejemanja odločitev in politik, ki zagotavljajo, da nikogar ne pustimo zadaj. Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evropa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena stališča ne odražajo stališča...

Read More

Dan enakega plačila: Ženske v povprečju zaslužijo 16,2 odstotka manj

Posted in Novice

Dan enakega plačila: Ženske v povprečju zaslužijo 16,2 odstotka manj

Letos evropski dan enakega plačila obeležujemo 3. novembra. Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega dalje Evropejke zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Stezosledci v sklopu projekta Stezosledci proti neenakosti opozarjamo na problematiko in pozivamo vsakega, da po svojih močeh prispeva k odpravi te neenakosti.

Read More

Onesnažen zrak ima tragične posledice za zdravje

Posted in Novice

Onesnažen zrak ima tragične posledice za zdravje

Onesnažen zrak škoduje ljudem, živalim in rastlinam. Zastruplja tla, podtalnico in razjeda kamnine. Ima tragične posledice za zdravje, najbolj ogroženi pa so otroci. Zaradi izpostavljenosti strupenim delcem v zraku namreč vsako leto umre okoli 600 000 otrok pod 15 letom starosti. Edina rešitev za zmanjšanje tveganj za zdravje je manj onesnaževanja, zato stezosledci predlagamo ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja.

Read More

Obeležujemo dan reformacije

Posted in Novice

Read More

Svetovni dan mest: Gradimo trajnostna in odporna mesta

Posted in Novice

Svetovni dan mest: Gradimo trajnostna in odporna mesta

Svetovni dan mest, ki ga obeležujemo 31. oktobra,  je namenjen spodbujanju zanimanja mednarodne skupnosti za globalno urbanizacijo, krepitev sodelovanja med državami in mesti pri naslavljanju priložnosti in reševanju izzivov urbanizacije ter prispevanju k trajnostnemu razvoju mest. Splošni slogan svetovnega dneva mest je Boljše mesto, boljše življenje, letošnja tema pa je gradnja trajnostnih in prožnih mest. V mestih danes živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, v njih je zgoščena večina gospodarskih aktivnosti, socialnih in kulturnih interakcij ter na drugi strani tudi okoljskih in socialnih težav. Revščina, povečevanje neenakosti, degradacija okolja, socialna in ekonomska izključenost ter prostorska segregacija so izzivi današnjih mest in sodijo med glavne ovire pri doseganju ciljev trajnostnega...

Read More

Namesto nagrobnih sveč izberite okolju bolj prijazne možnosti

Posted in Novice

Namesto nagrobnih sveč izberite okolju bolj prijazne možnosti

Vsako leto v Sloveniji porabimo 16 milijonov nagrobnih sveč, kar je v povprečju osem sveč na prebivalca, od tega kar polovico okoli 1. novembra. Mnoge med njimi so narejene iz slabih materialov, obdelava pa je zahtevna in povzroča dodatne obremenitve za okolje. Kar je danes izraz spomina, se že naslednji dan sprevrže v veliko okoljsko težavo. Stezosledci vas pozivamo, da izberete okolju bolj prijazne možnosti.

Read More