Rod Albina Močnika Celje

PUSTOLOVCI: Dejanja prijaznosti

Posted in Pustolovci, Rod Albina Močnika Celje, Veščine in spretnosti

PUSTOLOVCI: Dejanja prijaznosti

Kaj sploh so dejanja prijaznosti in zakaj so pomembna? Kaj pravi Sveto pismo o prijaznosti in ljubezni? Kateri so svetopisemski junaki, ki so bili prijazni in ljubeči? Kakšno dejanje prijaznosti lahko naredim jaz? Osvoji pustolovsko veščino Dejanja prijaznosti. ANGLEŠKO IME VEŠČINE: acts of kindness ZAHTEVE: Sodeluje v razpravi o svetopisemskih vrsticah Rimljanom 12, 10 in Pregovori 12,25. Navede primere prijaznosti in ljubezni. Zna s svojimi besedami pojasniti, kaj nam Biblija pove o prijaznosti in ljubezni. Z biblijsko zgodbo ponazori nekoga, ki je izkazoval ljubezen in prijaznost. Prebere ali prisluhne trem zgodbam o prijaznosti. Z dramskim prikazom ponazori različna dejanja prijaznosti. Načrtuje in naredi skupinsko dejanje prijaznosti. POMOČ PRI UČENJU: https://www.adventurer-club.org/adventurer-awards/grade-2/101-acts-of-kindness KNJIŽICA: PUSTOLOVCI acts of kindness, dejanja prijaznosti (NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.) VPRAŠANJA IN NALOGE: 1. V SKUPINI SE POGOVORITE O SPODNJIH SVETOPISEMSKIH VRSTICAH: DRUG DRUGEGA LJUBITE Z BRATOVSKO LJUBEZNIJO. TEKMUJTE V MEDSEBOJNEM SPOŠTOVANJU. RIMLJANOM 12,10   SKRB V SRCU TARE ČLOVEKA, DOBRA BESEDA PA GA RAZVESELJUJE. PREGOVORI 12,25   2. NAPIŠI NEKAJ PRIMEROV PRIJAZNOSTI IN LJUBEZNI IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA.   3. KAJ NAM BIBLIJA POVE O PRIJAZNOSTI IN LJUBEZNI? <videoposnetek> 4. PREPOZNAŠ ZGODBI IZ SVETEGA PISMA O LJUBEZNI IN PRIJAZNOSTI? POZNAŠ ŠE KAKŠNO?     (iz stare zaveze)                                          (iz nove zaveze)   5. PRISLUHNI TREM ZGODBAM  O PRIJAZNOSTI.   6. Z DRAMSKIM PRIKAZOM PONAZORI RAZLIČNA DEJANJA PRIJAZNOSTI.   7. KAKŠNO DEJANJE PRIJAZNOSTI BI LAHKO IZVEDLI KOT SKUPINA PUSTOLOVCEV? NAČRTUJTE IN GA IZVEDITE!...

Read More

STEZOSLEDCI: Novinarstvo

Posted in Rod Albina Močnika Celje, Stezosledci, Veščine in spretnosti

STEZOSLEDCI: Novinarstvo

Veš, kaj je to vodilo? Znaš poiskati dobro zgodbo in jo zapisati? Veš, kakšne znanja potrebuje novinar ali novinarka za opravljanja svojega dela? Kako napisati pismo uredniku? Ali res pred vsakim ker, ki, ko, da, če vejica skače? Osvoji stezosledsko veščino Novinarstvo. ANGLEŠKO IME VEŠČINE: journalism ZAHTEVE: Zna opisati elemente dobrega vodila in uporabo ter pomen naslovov. Napiše članek z vsaj tremi odstavki in dobrim vodilom. Zna pojasniti, kaj je bistveno pri pisanju dobre zgodbe. Zna pojasniti razliko med pasivnimi in aktivnimi glagoli (tvorniki in trpniki). Navede tudi primere. Poiskal/-a je navodila za pisanje in jih preučil/-a. Napisal/-a je zgodbo na izbrane teme. Napisal/-a je zgodbo za objavo v adventistični publikaciji. Zna pojasniti sestavne dele spremnega pisma uredniku. Spremno pismo tudi napiše. Zna pojasniti, katera izobrazba je koristna za opravljanje novinarskega poklica. Zna pojasniti, katere vrste delovnih mest so na voljo vsem, ki jih novinarstvo zanima. POMOČ PRI UČENJU: http://wiki.pathfindersonline.org/w/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Vocational/Journalism PPT predstavitev VEŠČINE KNJIŽICA: STEZOSLEDCI journalism, novinarstvo (NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.) https://youtu.be/pGc7xH4-7B8 VPRAŠANJA IN NALOGE: 1. Opiši elemente dobrega vodila in uporabo ter pomen naslovov. VODILO: V novinarskih prispevkih so začetni deli prispevka najpogosteje povezani z naslovom. Prvi (od)stavek, ki naslovu sledi, novinarji imenujemo vodilo. Včasih, ne pogosto, je vodilo sestavljeno iz dveh stavkov. Naslov in vodilo sta lahko obravnavana kot samostojna enota, saj v največ primerih služita le kot kažipot glavnih tem za nadaljevanje prispevka. Naslov se v vodilu pogosto ponovi, vendar v razširjeni obliki. To se pojavlja predvsem zaradi tega, ker naslove večinoma ne pišejo avtorji sami, temveč uredniki, ki največkrat v naslovu kar povzamejo vodilo. V  vodilu  naj  bi  bila  navedena  najpomembnejša  novica  novinarskega  prispevka  oz.  povzetek  najpomembnejših novičarskih elementov. Nekateri  novinarski  učbeniki  navajajo,  da  naj  bi  bili  v  vodilu  posredovani  odgovori  na  vprašanja 5K + Z. NASLOVI: Časopisni ali revijalni naslovi so zelo pomembni, saj so ob fotografiji prav naslovi tisti, ki bralca pritegnejo ali odvrnejo od branja besedila. Poleg naslovov, ki jih kot naslove dojema najširša javnost, pa v tiskanih medijih poznamo še celo vrsto naslovov, ki jih bralci niti ne opazijo ali pa jih ne dojemajo kot naslove, čeprav jih uporabljajo – v glavnem kot pomoč pri orientaciji znotraj medija. Naslov  ne more nastopati brez besedila in brez besedila sploh ne obstaja. Tudi sicer je odvisnost naslova in besedila velika, čeprav naslov »komunicira« tako z besedilom kot tudi z bralcem. Besedilo napoveduje ali povzema njegovo bistveno vsebino, bralcu pa posreduje to vsebino in (ali) ga vabi k branju. Naslovi imajo torej več vlog ali funkcij. Pravi naslovi To so naslovi, ki jih tudi bralci dojemajo kot naslove. Glavni med njimi so naslovijski naslovi in nenaslovijski naslovi. Naslovijski naslovi: Nadnaslov: Napisan je nad glavnim naslovom, praviloma z večjimi črkami kot besedilo, a z manjšimi od naslova. Lahko je dolg (pri dvostranskih besedilih tudi več kot 60 znakov) ali zelo kratek (včasih ga sestavlja ena sama beseda). Nadnaslov prinaša osnovne informacije o vsebini besedila, dejstva našteje v razmeroma preprosti obliki. Vsebina nadnaslova je pomembnejša od njegovega stila, čeprav pri nekaterih medijih to ne velja. Podnaslov: Ima podobno vlogo kot nadnaslov: bralcu postreže z osnovnimi informacijami o vsebini, tudi na izzivalen način, a je stilno manj zaznamovan kot naslov. Ko nastopa sam z naslovom, nadomešča nadnaslov; ko je del velikega naslovja, pa ga dopolnjuje. Naslov: To je tisto, čemur večina bralcev pravi naslov. Izpisan je z največjimi črkami, in ker vzamejo večje črke več prostora, je pogosto krajši od nadnaslova ali podnaslova. Pogosto obsega eno samo vrsto, lahko tudi dve, redkeje tri ali več. Ta pravila so običajno določena z vsakokratno grafično oziroma likovno...

Read More

PUSTOLOVCI: Adinkra

Posted in Pustolovci, Rod Albina Močnika Celje, Veščine in spretnosti

PUSTOLOVCI: Adinkra

Kaj je to adinkra? Kdo in kako jo uporablja? Kakšni so izvori adinkre? Jo uporabljamo tudi danes? Kaj pomenijo posamezni simboli? ANGLEŠKO IME VEŠČINE: adinkra ZAHTEVE: S pomočjo tabele imen družin Akan (Asante) napiše svoje ime. Opiše izvor adinkra simbolov. Pojasni vsaj dva primera iz Svetega pisma, kjer so bili uporabljeni simboli. Poimenuje tri vrste adinkra. Nariše svoje priljubljeni simbol adinkra in pojasni svoj izbor. V mreži za oblikovanje tkanin adinkra odtisne/prilepi/nariše vsaj 3 različne vrste simbolov adinkra po svoji izbiri v želenem vzorcu. POMOČ PRI UČENJU: https://youth.adventistchurch.org.uk/uploaded_assets/260385 KNJIŽICA: PUSTOLOVCI adinkra PUSTOLOVCI adinkra TEORIJA (NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.) VPRAŠANJA IN NALOGE: S pomočjo tabele imen družin akan (asante) napiši svoje ime. DAN MOŠKI ŽENSKA PONEDELJEK KWASI AKOSUA TOREK KWADWO ADWOA SREDA KWABENA ABENA ČETRTEK KWAKU AKUA PETEK YAW YAA SOBOTA KOFI AFIA NEDELJA KWAME AMA   Opiši izvor adinkra simbolov. Verjame se, da simboli adinkre izvirajo iz Gyamana, nekdanjega kraljestva v današnji Slonokoščeni obali. Po asantski (ganski) legendi je adinkra ime gyamanskega kralja (Nana kofi Adinkra). Krpa adinkra je bila žalovalna tkanina, ki jo je nosil gyamanski kralj, potem ko je njegovo ljudstvo premagal in zajel takratni asantski kralj. Z nošenjem adinkra krpe je izražal svojo žalost, ker so ga zajeli in odvedli v Kumasi, prestolnico asantskega kraljestva. Asante ljudstvo so že predhodno tiskali na krpe, kose blaga, zato so nadaljevali s tiskanjem, dodali so adinkra simbole. Adinkra pomeni tudi “zbogom” ali “slovo” v jeziku Twi, jezik akanske etnične skupine, katere del je Asante. Zato je za ljudstvo Akan, še posebej tradicija za Asante, da ob pomembnih priložnostih nosijo krpe, okrašene z simboli adinkra, zlasti na pogrebih družinskih odnosov in prijateljev. To naj bi pomenilo njihovo žalost in slovo od pokojnika. Danes ljudje Asante ne nosijo izključno krpe adinkra. Tudi druge etnične skupine v Gani jo nosijo na različnih družabnih srečanjih, prazničnih priložnostih in pogrebih. Več: PUSTOLOVCI adinkra TEORIJA Napiši ali opiši vsaj dva primera iz svetega pisma, kjer so bili uporabljeni simboli.  Poimenuj tri vrste adinkra. temnorjava (kuntunkuni), opečnato rdeča (kobene), črna (brisi). Obstajajo pa tudi druge vrste, ki jih ne moremo uvrstiti v žalovalne barve. Njihova svetla in lahka ozadja jih uvrščajo med Kwasiada adinkra (nedeljska adinkra), ki ni primerna za pogrebe, vendar za večino prazničnih priložnosti ali celo vsakodnevno nošenje. Več: PUSTOLOVCI adinkra TEORIJA Nariši svoj priljubljeni simbol adinkra in pojasni svoj izbor. Simoboli adinkra in njihov pomen so zapisani v PUSTOLOVCI adinkra TEORIJA. V mreži za oblikovanje tkanin adinkra odtisni/prilepi/nariši vsaj 3 različne vrste simbolov adinkra po svoji izbiri v želenem vzorcu. Uporabi mrežo v knjižici – PUSTOLOVCI...

Read More

STEZOSLEDCI: Virusi

Posted in Rod Albina Močnika Celje, Stezosledci, Veščine in spretnosti

STEZOSLEDCI: Virusi

Je virus živo bitje ali ne? Katere virusne bolezni smo že izkoreninili? Kaj so značilnosti rdečk, ošpice ali noric? Kakšne so razlike med prehladom in gripo? Kaj je pandemija? Katero bolezen povzroča novi koronavirus? Pridobi stezosledsko veščino Virusi. ANGLEŠKO IME VEŠČINE: viruses ZAHTEVE: Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o pomenu besede virus in polemikah ali je virus živ ali ne. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o značilnostih virusov in zakaj niso vključeni v nobeno kraljestvo? Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o morfoloških oblikah virusov in navede primer vsakega. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o pomenu cepiv za boj proti virusom in njihovem delovanju. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o razmnoževanju virusov, genskih mutacijah in odpornostih virusov. Opiše ali sodeluje v skupinski razpravi o izkoreninjenju virusnih bolezni in zdravljenju bolnikov z virusnimi boleznimi. S pomočjo fotografij, slik, videoposnetkov in/ali podrobnimi opisi zna pojasni razliko med rdečkami, ošpicami in noricami. Iz seznama izbere tri virusne bolezni in opiše njihovo obliko okužbe, simptome in preprečevanje. Svoje ugotovitve predstavi na plakatu, PPT predstavitvi ali govornem nastopu. Zna pojasniti razliko med prehladom in gripo ter zakaj virus gripe povzroča periodične epidemije (kot španska gripa, ptičja gripa, H1N1 itd.). Zna pojasniti razliko med virusom in prionom ter poimenuje eno bolezen, ki jo povzroča prion. Izpolni eno od spodnjih zahtev: Poda kratko poročilo o virusni pandemiji in njenem vplivu na svet. Sodeluje v pogovoru ali prisluhne predstavitvi humanitarne delavke/humanitarnega delavca o epidemijah in zatiranju virusov v državah globalnega juga. KNJIŽICA: STEZOSLEDCI viruses, virusi (NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.) POMOČ PRI UČENJU: http://wiki.pathfindersonline.org/w/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Health_and_Science/Viruses https://sl.wikipedia.org/wiki/Virusi https://sl.wikipedia.org/wiki/Prion https://sl.wikipedia.org/wiki/Rde%C4%8Dke https://www.nijz.si/sl/rdecke-0 https://sl.wikipedia.org/wiki/Norice https://sl.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1pice https://sl.wikipedia.org/wiki/Gripa https://sl.wikipedia.org/wiki/Prehlad https://sl.wikipedia.org/wiki/Pandemija https://sl.wikipedia.org/wiki/Epidemija https://sl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov https://www.gov.si/assets/vlada/Koronavirus-zbirno-infografike-vlada/Infografike/Kako_zascititi_sebe_in_otroke.pdf https://www.gov.si/teme/koronavirus/#group-62672 https://eucbeniki.sio.si/nar7/1813/index.html DODATNI VIDEOPOSNETKI IN PRIPOMOČKI BODO OBJAVLJENI OD 31. MARCA 2020...

Read More

STEZOSLEDCI: Mirovnica, mirovnik

Posted in Rod Albina Močnika Celje, Stezosledci, Veščine in spretnosti

STEZOSLEDCI: Mirovnica, mirovnik

Kaj so konflikt, spor, nestrinjanje? Je lahko konflikt tudi dober? Kaj o tem pravi Sveto pismo? Kako razreševati konflikte? Na kaj moramo biti pozorni? Kakšne so spravne možnosti? Osvoji stezosledsko veščino Mirovnica, mirovnik. ANGLEŠKO IME VEŠČINE: peacemaker ZAHTEVE: Zna pojasniti, kaj je nestrinjanje. Sodeluje v razpravi o dobrem in slabem nestrinjanju. Zna opredeliti štiri vzroke za konflikt, kot so opisani v Svetem pismu. Prepozna in opiše »spolzek teren« pri reševanju konfliktov. Sodeluje v razpravi o primerih iz Svetega pisma in lastnega življenja. Sodeluje v igri vlog. Na primerih konfliktov iz lastnega življenja ugotovi, kje je na „spolzkih tleh “ in katere morebitne spravne možnosti lahko poskusi pri razreševanju konfliktov. POMOČ PRI UČENJU: https://www.pathfindersonline.org/honors/outreach-ministries/273-peace-maker https://youth.adventist.org/Ministries/Pathfinders/Honors/agentType/View/HonorID/1349/Peacemaker https://www.rtvslo.si/turbulenca/pages/page/81 http://www.rakmo.si/rakmo.htm? KNJIŽICA: STEZOSLEDCI peacemaker, mirovnik (NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.) VPRAŠANJA IN NALOGE: Kaj je nestrinjanje ali konflikt? Kaj so pozitivne in negativne lastnosti nasprotovanj, nestrinjanj, konfliktov? Opredeli štiri vzroke za konflikt, kot so opisani v Svetem pismu. Pomagaj si s spodnjimi svetopisemskimi vrsticami. 1 Tedaj pa so prišli neki ljudje iz Judeje in učili brate: »Če se ne daste obrezati po Mojzesovem običaju, se ne morete odrešíti.« 2 Pavel in Barnaba sta se jim odločno postavila po robu in dosti razpravljala z njimi o tem; sklenili so, naj Pavel in Barnaba in še nekateri drugi odpotujejo k apostolom in starešinam v Jeruzalem, da bi razjasnili to sporno vprašanje. 3 Cerkev jih je slovesno pospremila. Potovali so čez Fenikijo in Samarijo in pripovedovali, kako se pogani spreobračajo, in to je vse brate navdalo z velikim veseljem. 4 Ko so prišli v Jeruzalem, jih je sprejela Cerkev z apostoli in starešinami in poročali so, kaj vse je Bog storil po njih. 5 Tedaj pa so vstali nekateri iz ločine farizejev, ki so bili sprejeli vero, in rekli: »Treba jih je obrezati in jim naročiti, naj se držijo Mojzesove postave.« 6 Apostoli in starešine so se zbrali, da bi presodili to zadevo. 7 Po daljšem razpravljanju je Peter vstal in jim spregovoril: »Bratje! Vi veste, da me je Bog že pred davnim časom izbral izmed vas, da bi pogani po mojih ustih slišali besedo evangelija in sprejeli vero. 8 Bog, ki pozna srca, je to izpričal tako, da jim je dal Svetega Duha prav tako kakor nam. 9 Nobene razlike ni naredil med nami in njimi, saj je z vero očistil njihova srca. 10 Zakaj torej zdaj preizkušate Boga in hočete naložiti na tilnik učencev jarem, ki ga ne naši očetje ne mi nismo mogli nositi? 11 Mi vendar verujemo, da smo po milosti Gospoda Jezusa odrešeni tako kakor oni.« 12 Vsa množica je utihnila. Nato so poslušali Barnaba in Pavla, ko sta pripovedovala, kako velika znamenja in čudeže je Bog po njiju storil med pogani. 13 Ko sta umolknila, je spregovoril Jakob: »Poslušajte me, bratje! 14 Simon nam je razložil, kako je Bog že od začetka gledal, da bi iz poganov izbral ljudstvo zase. 15 S tem se tudi ujemajo besede prerokov, kakor je pisano: 16 Potem se bom vrnil in spet bom sezidal Davidovo hišo iz razvalin, na ruševinah jo bom spet sezidal in na novo postavil, 17 da bodo iskali Gospoda tudi drugi ljudje in vsa ljudstva, nad katerimi se kliče moje ime, govori Gospod, ki uresničuje, 18 kar mu je znano od vekomaj. 19 Zato jaz mislim, da ne smemo delati težav tistim poganom, ki se spreobračajo k Bogu. 20 Rajši jim naročimo, naj se ne omadežujejo s tem, kar je darovano malikom, naj se vzdržijo nečistovanja ter mesa zadavljenih živali in krvi. Apostolska dela 15, 1-20 ……. 1 Abram je...

Read More

PUSTOLOVCI: Seme

Posted in Pustolovci, Rod Albina Močnika Celje, Veščine in spretnosti

PUSTOLOVCI: Seme

Kje vse v Svetem pismu najdemo semena in kaj predstavljajo? Katero je največje, katero pa najmanjše seme na svetu. Kaj vse potrebuje seme za rast? Kdo in na kakšen način raznaša semena v naravi? Osvoji pustolovsko veščino Seme. ANGLEŠKO IME VEŠČINE: seed ZAHTEVE: Posluša priliko iz Mateja 13, 3-9 in še dve svetopisemski vrstici o semenih. Zna pojasniti, kaj potrebuje seme, da raste. Zna pojasniti, kaj se zgodi, ko seme vzkali. Zna pojasniti načine raznašanja semen v naravi. Zna opisati največje in najmanjše seme na svetu. Zbere in določi po 2 različni vrsti semen za vsako navedeno kategorijo. Poskusi več različnih vrst semen. Nauči se pesmico o semenih. Izdela ustvarjalni izdelek, kjer uporabi različna semena. POMOČ PRI UČENJU: https://en.wikibooks.org/wiki/Adventist_Adventurer_Awards/Seeds https://deloindom.delo.si/vredni-svoje-teze-v-zlatu https://sl.insterne.com/coco-de-mer-proizvaja-najvecje-seme-na-svetu/   KNJIŽICA: PUSTOLOVCI seed, seme (NASVET: Pri tiskanju uporabite funkcijo KNJIŽICA. Tako se vam bodo strani samodejno razporedile v knjižni način.) PUSTOLOVCI seme PREDSTAVITEV VPRAŠANJA IN NALOGE: Poslušaj ali preberi priliko iz Mateja 13, 3-9 in še dve svetopisemski vrstici o semenih.   Prilika o sejalcu Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je: »sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad: eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega. Kdor ima ušesa, naj posluša!« Matej 13, 3-9 »Zato, ker imate malo vere,« jim je dejal. »resnično, povem vam: če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: ›prestavi se od tod tja!‹, in se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče.« Matej 17, 20   Takšno je kot gorčično zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Marko 4,31   Nato je bog rekel: »Zemlja naj požene zelenje, rastlinje, ki daje seme, in drevje, ki na zemlji rodi sadje s semenom po svoji vrsti!« Zgodilo se je tako. 1 Mojzesova 1,11   Kaj potrebuje seme, da zraste? <VIDEO>   Kaj se zgodi, ko seme vzkali? <VIDEO>   Kako se semena raztrosijo v naravi? Naštej načine.   Poimenuj največje in najmanjše seme, kar ste jih kdaj videl/-a? Kako pa se imenujeta največje in najmanjše seme na svetu in kako velika sta? <VIDEO>   Zberi in določi vsaj 2 različni vrsti semen za vsako kategorijo. Drevesna semena Semena sadja Zelenjavna semena Žitna / travna semena Oreščki   Poskusi čimveč različnih semen (ki jih lahko jemo!). Bodi pogumen, pogumna in poskusi tudi kakšno seme, ki ga še nisi poskuil, poskusila. Nekaj predlogov: bučna semena, lanena semena, sezam, chia semena, pinjole, arašidi, mak, sončnična semena …   Ločiš med oreški in semeni? Preizkusi svoje znanje v tem...

Read More